Page 7 - Přehled a ceník prvků 2020 pro obchodní partnery
P. 7

16.1    14.5             6.4
                                        NAPOJENÍ NA ZDI A KOMÍNY
           14.3                           14.1*-14.2* EasyFlash
                                        14.3
                                           Wakafl ex
                                        14.5 Krycílišta
                                        14.6*  Šroub ke krycí liště
    9.5                                   14.7* Těsnící tmel K
                                        14.9*  Lepidlo M-Glue

                                        FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
   9.3                                   15.0*  Difuzní fólie Comfort -SEAL Resistant 255
                                        15.1*  Nedifuzní fólie VEL
                                        15.2  Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140
                                        15.3*  Difuzní fólie PRO Resistant
     9.4                                  15.4*  Difuzní fólie UNI 2S Resistant
                                        15.6*
                                           Difuzní fólie TOP RU Resistant
                                        15.7*  Difuzní fólie Maximum +2S
                                 6.3     15.8*  Difuzní fólie Bramac Premium WU - NOVINKA
                         10.4             15.9*  Difúzní fólie ECOTEC 110
              11.2                        15.10*  Difúzní fólie ECOTEC 140
                                           Parotěsná fólie Membran 100 2S
                                        15.11*
        9.1                              15.12*  Unoroll - jednostranně lepicí páska 2S
                                        15.13*  Lepicí páska DivoTape
                                        15.14*  Lepicí páska Clima Tape
                               3.1        15.15*  Sealroll - těsnicí páska pod kontralatě
   7.1                                    15.16* šíře 50 mm
                                           Těsnící páska pod kontralatě /
                                           Oboustranně lepicí páska
                                        15.17* Těsnicí pěna pod kontralatě
                                        15.18*  Flexiroll Alu 90 mm x10 m
                                        15.19* Lepicí tmel pro fólii Bramac TOP RU Resistant
                                        15.20*  Lepicí tmel venkovní Bramac Fix
                         8.5              15.22* BramacThermutěsňovací pás 20 x 50 mm
                    8.8                   15.23-15.24* Těsnicí manžeta k fólii
                                        15.25* Větrací vsuvka
                                        15.26*  Těsnicí pěna WU - NOVINKA
                                        15.27*  Krycí pruh přes kontralatě Premium WU - NOVINKA
                          8.4             15.28.*  Hotový roh Premium WU - NOVINKA
          7.7   15.2                        15.29*  Průchozí manžeta Premium WU - NOVINKA
                                        15.30*
                                           Svářecí prvek Premium WU - NOVINKA
                                        OSTATNÍ
           5.6   5.7                       16.1 Ozdobnýkohout
                                        16.2*
                                           Barva do malty
                                        16.3*  Modulový držák nerez
                                        16.4  Nadkrokevní držák pro anténu
                                        16.5*  Taška pro modulový držák M7
       (model střechy pokryt krytinou Classic Protector Plus)
                                        OKAPOVÝ SYSTÉM - STABICOR M
                                           Okapový systém Stabicor M - pozinkovaný
                                           plech s ochrannou barevnou vrstvou
                                           Okapový systém Stabicor ALU - hliník
      PROSTUPY STŘECHOU         VĚTRÁNÍ PŮDNÍCH PROSTOR/VÝSTUP NA STŘECHU  Dalšípřehled produtků Stabicoru M a ALU
      10.1 Kompletodvětrání kanalizace DuroVent PLUS  11.2-11.5 LuminexUNI, MAX, CL                   naleznete na str. 18 - 21
        (Js 100, Js 125) (se skládá z: průchozí tašky  11.6-11.7*  Náhradní plexisklo k Luminexu UNI, MAX, CL
        DVP, napojovací trubky DVP, nástavce DVP,  11.8*  Náhradní klička k oknu Luminex UNI, MAX, CL NADKROKEVNÍ TEPELNÁ IZOLACE BRAMACTHERM
        krytu nástavce DVP)     11.9*  Výstupní okno Luminex ALU    Izolační desky
      10.2*  Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS           BramacTherm Clima Comfort
        (Js 100, Js 125) (se skládá z: průchozí tašky  ZAJIŠTĚNÍ PROTI VĚTRU, UPEVNĚNÍ  BramacThermPro
        DVP, napojovací trubky DVP, sanitárního  12.1*-12.2* Příchytka tašky pozinkovaná - 7 a 8 cm   BramacTherm Kompakt
        nástavce DVP, krytu sanitárního nástavce DVP)  12.4*-12.5* Hřebík pozinkovaný 45 a 80 mm BramacThermTop
      10.3*  Komplet pro anténu DuroVent PLUS 12.6* Stranová příchytka tašky BramacThermBasic
        (se skládá z: průchozí tašky DVP a anténního  12.7*  Příchytka pro řezané tašky   BramacTherm Floor
        nástavce)          12.8*  Příchytka tašky DZ 1      Systémové vruty
      10.4.  Komplet pro odkouření turbokotle  12.9*  Příchytka tašky DZ 4   Příslušenství
        DuroVent PLUS (se skládá z: průchozí tašky 12.10*  Příchytka tašky DZ 9 19.33* BramacThermhřebenový/úžlabní pás 20 m
        DVP, nástavce pro odkouření turbokotle DVP) 12.11*  Příchytka tašky Opál pro latě 30/50 19.34* BramacThermPUR-pěna
      10.5*  Souprava pro napojení na doplňkovou  12.12*  Příchytka tašky Opál pro latě 40/60 15.4*  Difuzní fólie Bramac UNI 2S
        hydroizoalční vrstvu (Js 100, Js 125) 12.13*  Příchytka tašky Opál pro korunové krytí 15.11* Parotěsná fólie Membran 100 2S
      10.6.*  Souprava pro napojení na doplňkovou  12.14*  Stranová příchytka tašky 15.14*  Lepicí páska Clima Tape
        hydroizolační vrstvu PLUS                   15.20*  Lepicí tmel venkovní Bramac Fix
      10.7*  Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125)  UPEVNĚNÍ HROMOSVODU  15.22* BramacThermutěsňovací pás 20 x 50 mm
      10.8* Redukční prvek (Js 100/70, Js 125/100) 13.1 Hromosvodová taška   Další přehled produktů BramacThermu
      10.9* Průchozí taška pro potrubí BSK 13.2 Hromosvodový hřebenáč    naleznete na str. 24 - 27
      10.10* Průchozí taška pro kabely (8 ks) - NOVINKA 13.3*  Nástavec pro příčné vedení hromosvodu
      10.11*  DuroVent Premium sanitární odvětrání  13.4*  Hromosvodový držák pro jednotl. modely  SOLÁRNÍ KOLEKTORY
        pro modely STAR          keramickýchtašek      37163  Solární kolektor Bramac BSK PRO 4
      10.12*  DuroVent Premium pro anténu  13.5*  Hromosvodový držák pro jednotl. keramické   Další přehled produktů solárních kolektorů
        pro modely STAR          hřebenáče             naleznete na str. 22 - 23
     Pozn.: * prvky bez vyobrazení
        CL STAR = Classic STAR, CLA = Classic AERLOX ULTRA, CLPP = Classic Protector PLUS, CL = Classic, TE STAR = Tegalit STAR,  7
        TE = Tegalit, RE = Reviva, MX = Bramac MAX, M7 = Bramac Max 7°, RO = Římská taška, MO = Montero, MT = Moravská taška
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12