23.06.2022

Co je to krov?

Krov představuje nedílnou součást střechy. Co je to krov, z čeho se skládá, jaký je jeho půdorys a základní typy?

Krov je nosnou konstrukcí střechy

Každá střecha je tvořena nosnou konstrukcí a střešní krytinou, zároveň celému stavebnímu objektu poskytuje dokonalou ochranu před povětrnostními vlivy a zabraňuje úniku tepla při vhodném zateplení střešního pláště. Krov je ve své podstatě nosnou konstrukcí střechy s jasně definovaným úkolem: přenášet zatížení zejména od vlastní tíhy, celé skladby střešního pláště, sněhu a větru.

Jaké materiály se při stavbě krovu používají?

Představujete si krov z dřevěných hranolů? Ano, jedná se o tradiční vzhled klasicky zhotoveného krovu. Aktuální trendy však nebrání ani výrobě této nosné konstrukce z kovu, nebo kombinací těchto dvou typově odlišných materiálů. Moderní architektura samozřejmě počítá i s ocelovým krovem nebo jeho zhotovením ze železobetonu. Stále nejčastěji se však setkáváme s tradiční tesařskou prací.

Typy krovů

V České republice se nejvíce používá soustava vaznicová, která nahradila dříve nejrozšířeněji používané hambalkové soustavy. Na menší střechy rodinných domů se v dnešních technologických podmínkách používá zjednodušená soustava krokvová. Naopak pro nízké střechy lze využít soustavu vlašskou nebo krov tvořený příhradovými vazníky a pro střechy štíhlé soustavy věžové.

Volba krovu

Při volbě krovové soustavy zohledňuje projektant celou řadu parametrů. Nejpodstatnější je, jaký rozpon má budoucí střecha překlenout a osová vzdálenost krokví. Významnou roli hraje rovněž střešní sklon a klimatické podmínky, ve kterých se objekt nachází. Volbu konstrukce krovu ovlivňuje také skutečnost, zda a v jakém rozsahu má být pod střechou obytné podkroví.

Skladba krovu

Krov je sestaven z několika odlišných vodorovných, šikmých a svislých prvků s typickou funkcí pro své přesné umístění. Uspořádání nosných konstrukcí krovových konstrukcí závisí především na:

  1. Tvaru střechy (pultová, sedlová, valbová, polovalbová, mansardová atd.)
  2. Sklonu střechy
  3. Situování nosných stěn uvnitř dispozice.

Vaznice, krokev a jaké další části krovu znáte?

Podívejme se na ty nejčastější dnes používané části a představme si alespoň okrajově jejich funkci.

půdorys krovu

Pozednice

Pozednice (1) – vodorovný trám umístěný na nadezdívce nebo věnci, který přenáší zatížení z krokví do nosného zdiva. Na pozednici jsou osedlány krokve. Někdy je pozednice označována jako nejníže položená vaznice.

Krokev

Krokev (2) – šikmý prvek krovu nesoucí střešní latě, který je osedlaný na pozednici, případně ještě na jedné nebo více vaznicích. Osová vzdálenost krokví se v našich podmínkách pohybuje nejčastěji mezi 0,8 – 1,2 m. Zvláštní kapitolou jsou vodorovné krokve - tzv. vlašské, které jsou součástí vlašských soustav.

Vaznice

Vaznice (3) - pod tímto označením nalezneme vodorovně probíhající trám skrz celý krov, který zároveň podpírá krokve. Vaznice rozlišujeme podle umístění. V hřebeni mluvíme o vaznici hřebenové. Vaznici umístěnou mezi pozednicí a hřebenem pak nazýváme vaznicí středovou. Vaznice zaručují ztužení krovu v podélném směru.

Kleštiny

Kleštiny (4) - vodorovné prvky tvořící párovou soustavu, které se osazují pod středové vaznice a připevňují se ze strany na dvojici krokví. Kleštiny ztužují jednotlivé vazby krovu. U obytných podkroví bývají kleštiny využity pro zavěšení podhledu a v úrovni kleštin se rovněž realizuje zateplení stropu nad obytným podkrovím.

Hambalek

Hambalek (5) je vodorovný trám spojující dvě protilehlé krokve v hambalkové soustavě krovu. Vkládá se mezi krokve v takové výšce, aby se pod ním mohlo procházet (200 cm a více). Dělí krokve v poměru 2 : 1 a jeho délka nesmí překročit 3,5 m. V případě velkých krovů může být použito několik hambalků nad sebou. Hambalková soustava byla v Česku nejrozšířenějším typem krovů až do 18. století.

Sloupek

Sloupky (6) přenášejí zatížení od vaznic do vazných trámů. Do vazného trámu a vaznic jsou začepované.

Vzpěry

Vzpěry (7) pomáhají přenášet zatížení krovu do vazného trámu, odlehčuje sloupkům.

Příhradové vazníky

Spadají do oblasti moderní tesařské konstrukce tvořené z horního a dolního pásu. Obrovskou výhodou je možnost prefabrikace, čímž se zkracuje montáž na stavbě. Takto sestavovaná nosná konstrukce nezabere dělníkům více jak jeden den. Využití nalézají u mírnějších sklonů bez potřeby vytvářet podkrovní bytové prostory.

Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.