04.10.2016

Druhy střešních krytin, znáte je?

V současné době je na trhu skutečně velké množství materiálů, kterými lze pokrýt novou či rekonstruovanou střechu. Jelikož u každého typu existuje několik poddruhů, připravili jsme pro vás přehled těch nejznámějších z nich.

skládaná krytina

Tradiční skládané krytiny

je perfektním řešením pro každého, kdo chce vsadit na tradiční materiál vyráběný nejmodernější technologií, dlouhodobou funkčnost a vzhledovou a barevnou stálost. Vyrábí se z kvalitní keramické hlíny. Přírodní materiál propůjčuje střeše dojem přírodního tepla a bezpečí. Životnost 50 let a více.

Poddruhy pálené tašky:

  • Bobrovka = plochá keramická taška nejčastěji kladená ve dvou vrstvách, vyznačuje se obdélníkovým tvarem s jednou stranou ve tvaru segmentového oblouku, využívá se u střech se sklonem alespoň 35°, hodí se spíše na historické budovy, je poměrně těžká (cca 1,8 kg).
  • Esovka = dvakrát prohnutá taška s profilem písmene S, sousední tašky se vždy při pokládce mírně překrývají, využívá se na střechách s minimálním sklonem 35-40° dle konkrétního druhu tašky, hojně k její pokládce dochází na historických stavbách.
  • Falcovka = plochá taška s drážkami (drážka = falc) po obvodu, vyztužená profilem, tašky se při pokládce mírně překrývají (oproti bobrovkám se překrývají méně), používá se na střechy s minimálním sklonem 30°. Vyrábí se i z betonu.
  • Hřebenáč = žlábkovitá taška, která na hřebeni střechy překrývá místo styku dvou tašek. Většinou bývají polokruhovité nebo trojúhelníkovité. Vyrábí se i z betonu.
  • Prejz = střešní taška s dvojitým žlábkovitým tvarem, skládá se z ploššího spodního háku (korýtka) a vyklenuté vrchní prejzy (kůrky), používá se na historické a sakrální stavby. Prejzy lze napodobit také z betonu.

Došek = snopek vyrobený ze slámy, orobince nebo rákosí o délce 110-140 cm. Jeden takový snopek váží cca 4 kg. U nás se v současnosti tyto střechy příliš nevyskytují (lze je vidět například ve skanzenech), jejich popularita je však zřejmá v Německu, Nizozemí či Dánsku. Sklon střechy musí být minimálně 45° a jejich životnost je 30-50 let.

Šindel = dřevěná destička ve tvaru břitu, na jednom konci je břit, na druhém drážka. Vyráběna z prken. Délka je nejčastěji 50-60 cm, šířka 8-15 cm. Šindel může dobře odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám za předpokladu, že je o něj v periodě cca 8 let pečováno speciálními impregnačními nátěry. Životnost šindelové střechy může být při kvalitní pokládce a vhodné údržbě až 60 let.

Břidlicové desky = břidlice může být upravena do střešních tašek ve stylu šindelů nebo jiných tvarů. Břidlice je materiál s nízkým indexem absorbity vody, což znamená, že je prakticky voděodolná. Je vyráběna z metamorfované horniny. Trvanlivost střechy z břidlice může být až stovky let. V současné době patří břidlicové střechy mezi luxusní střešní krytiny pro svou náročnost na dovoz materiálu a instalaci na krov.

Moderní skládané krytiny

Betonové tašky jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin (z portlandského cementu, písku, vody a pigmentů oxidu železa) a vyznačují se extrémní pevností, která se navíc v průběhu času ještě zvyšuje. V nabídce betonových střešních tašek naleznete širokou škálu barev od klasických červených tónů po moderní černé. Nově se betonové střešní tašky vyrábějí s metalickým efektem, který podtrhuje jedinečný, luxusní vzhled. Výhodou betonové krytiny je její tvarová přesnost a posuvnost tašek, což usnadňuje a zrychluje pokládku a snižuje tak náklady na montáž. Nezanedbatelnou vlastností skládané krytiny je efektivní tlumení vnějšího hluku. Životnost je 50 let a více.

Šablonové desky:

  • Eternitové desky = desky tvořené z eternitu, stavebního materiálu obsahujícího cement a vláknité pojivo (nejčastěji azbest). Jejich hlavní nevýhodou je škodlivost lidskému zdraví.
  • Plastové desky = desky vyráběné z recyklovaných plastů nebo nově vyráběné (PVC, polykarbonát, polyetylen aj.), vyrábějí se jako imitace břidlice, pálené tašky nebo šindele. Nevýhodou plastových krytin je jejich nízká odolnost vůči povětrnostním vlivům, barevná nestálost a nízká odolnost vůči požáru.

Vlnitá krytina = vlnitou krytinu představují desky s vlnitým zakřivením, které zajišťuje tuhost. Vyrábí se z různých materiálů (z plechu, eternitu, plexiskla, laminátu aj.). Plechové krytiny skýtají větší množství nevýhod, například barevnou nestálost a vysokou tepelnou a zvukovou vodivost.

Asfaltový šindel = jde o neekologický produkt složený ze skelných vláken a oxidovaného asfaltu s minerálním posypem. Mezi výhody této krytiny patří zejména tvarová poddajnost a nízká hmotnost. Hlavní nevýhodou je hořlavost a toxicita materiálu.

Pálené a betonové tašky hrají prim

Z uvedených druhů střešních krytin jsou pálené tašky a betonové tašky tím nejuniverzálnějším a nejvhodnějším řešením pro všechny druhy střech, a to při rekonstrukci i nové výstavbě. Jednotlivé typy pálených i betonových tašek jsou uzpůsobené nejrůznějším druhům a sklonům střech, jsou odolné, díky moderním technologiím vyžadují jen minimální údržbu a jejich vlastnosti jsou dlouhodobě prověřené. Navíc je na ně poskytována záruka i 30 let.

Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.
-->