03.12.2019

JAK DOCÍLIT ZARUČENÉ KVALITY A ZACHOVÁNÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ STŘECHY?

Společnost BRAMAC vyniká mezi ostatními výrobci střešní krytiny z mnoha důvodů. Jedním z nich jsou nadstandardní záruky. Vedle běžné 30leté záruky na kvalitu materiálu nabízí společnost rovněž i 15letou záruku na funkčnost střešního systému. V následujícím článku vás seznámíme s jednotlivými typy záruk, které je možno využít.

Jak záruku získat?

Ještě před samotným popisem jednotlivých typů je nutno zmínit, jak je možné záruku vůbec získat. K tomuto účelu slouží Formulář pro registraci střechy BMI BRAMAC (pro poskytnutí písemných záruk), jenž vyplníte a následně zašlete v písemné podobě společnosti BRAMAC. Jakmile společnost formulář obdrží, dojde k registraci vaší střechy. Splňujete-li nezbytné podmínky pro poskytnutí záruky, zašleme vám poštou záruční list.

Jaké jsou podmínky poskytnutí záruky BMI BRAMAC?

Podmínky se samozřejmě liší podle toho, na který prvek jsou poskytovány, tedy zdali se jedná o záruky vztahující se na keramické či betonové střešní taškyči záruky na funkčnost střešního systému. Níže uvádíme několik podmínek, jež jsou pro všechny tyto typy společné.

1. Na střeše byly použity výhradně střešní tašky BRAMAC, přičemž je rovněž zajištěno jejich dostatečné odvětrávání;

  • v případě betonových tašek minimálně 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy, vyjma modelů Tegalit a Reviva, u kterých je nutno využít minimálně 20 ks odvětrávacích tašek na stejnou plochu;
  • v případě keramických tašek minimálně 25 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy (u ražených keramických tašek) či 45 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy (u tažených keramických tašek; model Opál).

2. Při zhotovování střechy je nutno dodržet veškeré platné legislativní podmínky; jmenovitě se jedná o následující:

    a) Veškeré souvisejíví platné zákony a normy, především:

  • příslušná vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj,

  • příslušné české technické normy (ČSN)

   b) Obecně platné technické předpisy

   c) Pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky a v případě solárních kolektorů montážní návod.

3. Záruky společnosti se vztahují pouze na střechy nemovitostí, jež se nacházejí na území ČR.

4. V případě reklamace je nutné společnosti BRAMAC umožnit znalecké posouzení vady.

Jaké jsou jednotlivé typy záruk, které BRAMAC poskytuje? 

Výčet jednotlivých záruk jsme uvedli již výše, nyní se na ně podíváme podrobněji.

30letá záruka na betonové a keramické střešní tašky 

Tato záruka je poskytována konkrétně na kvalitu materiálu pro betonové či keramické střešní krytiny společnosti BRAMAC. Společnost tím garantuje, že při obvyklém užívání a dodržení nezbytně nutných podmínek budou střešní tašky BRAMAC po dobu 30 let vykazovat vlastnosti podle čl. 5 normy ČSN EN 490 (v případě betonových tašek) či vlastnosti dle normy ČSN EN 1304 (v případě tašek keramických). Na oba typy tašek je rovněž poskytována záruka na mrazuvzdornost; v případě betonových tašek po dobu 30 let, v případě tašek keramických 10 let.

30ti letá záruka se rovněž vztahuje na vady střešní krytiny, jež vznikly následkem mrazu v důsledku vad materiálu u betonových střešních tašek. Budou-li práva vztahující se k záruce uplatněna oprávněně, dodá společnost BRAMAC bezplatně nové střešní tašky, jejichž počet bude odpovídat rozsahu poškození. Pokud dané tašky již nejsou v nabídce, je společnost oprávněna poskytnou alternativní a kvalitou srovnatelný produkt.

Pro specifické informace týkající se nezbytných podmínek, nároků aj. si přečtěte vzor záručního listu na betonovou střešní krytinu  či vzor záručního listu na keramickou střešní krytinu.

Tip! Přečtěte si také: Jak účinně chránit střechu před přírodními živly?

Záruka na solární kolektory a záruka na funkčnost střešního systému 

Společnost BRAMAC poskytuje na své solární panely BSK PRO záruku ve výši 10 nebo 15 let. Stejně jako je tomu u střešní krytiny, i zde je nutno solární kolektor nejprve registrovat prostřednictvím příslušného formuláře. Společnost zaručuje, že daný kolektor bude po dobu záruky splňovat kritéria zkoušek na vnitřní tlak absorbéru, odolnosti proti vysokým teplotám, vystavení vlivům prostředí, vnitřní tepelný ráz, vnější tepelný ráz a na mechanická zatížení stanovených technickou normou EN 12975-1. V případě oprávněného uplatnění práv ze záruky dodá společnost BRAMAC bezplatně náhradu za reklamovanou část či prvek kolektoru. Nebude-li již daná část v nabídce, dodá společnost alternativní produkt srovnatelné kvality.

Za zmínku stojí také možnost využití záruky pro kompletní střešní systém BMI BRAMAC. To znamená, že při konstrukci střechy budou použity výhradně tašky BRAMAC, a povinné prvky střešního systému, z nichž jsou sestaveny detaily střechy (např. ochrana před sesuvu sněhu, prvky pro bezpečný pohyb na střeše či ochrana střechy aj.), rovněž dodává tato společnost. V takovém případě je možno využít záruku na funkčnost celého střešního systému ve výši 10 nebo 15 let. Konkrétní požadavky a informace týkající se tohoto typu záruky naleznete v našem letáku.

Jak z výše uvedeného vyplývá, BRAMAC poskytuje několik možností, jak si můžete zajistit funkčnost střechy po dlouhá léta, což se vzhledem k výši investice zajisté vyplatí. Nevíte-li si s danými zárukami rady, kontaktujte naše odborníky, kteří vám ochotně pomohou.

Detail článku

Další články

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.
-->