30.09.2021

Jak připravit střechu na zimu?

Když léto končí, většina lidí vidí zimu ještě příliš daleko. Ale na podzim je právě ideální čas na to zkontrolovat střechu, jestli je dokonale připravena na zimní období.

Proč střechu pravidelně kontrolovat?

Protože, že ne všechno je možné vidět ze země. Bližší kontrola krytiny může odhalit i malé a skryté praskliny. Takové tašky je potřeba nahradit novými. Střešní krytinu netvoří pouze základní a krajní tašky, u kterých jsme schopni případně posoudit stav i bez toho, aniž bychom vylezli na střechu (např. prasklá taška).

Prověření celého střešního pláště určí, zda v průběhu roku nedošlo k poškození krytiny nebo některých střešních detailů. Pravidelnou kontrolou střechy je možné včas odhalit případné vady

Kdy provádět revizi střechy?

Revizi střechy provádějte minimálně dvakrát do roka – ideálně před zimou a po ní. Pokud zjistíte jakoukoli závadu, je potřeba ji ihned odstranit.

Veškeré opravy svěřte odborníkům, které mají zkušenosti i know-how a procházejí odbornými školeními. Seznam pokrývačů ve vašem regionu naleznete na https://www.bramac.cz/obchodni-mista#pokryvaci

Co v zimě bývá častým problémem střechy?

Velkým problémem v zimě může být špatně provedené úžlabí nebo nároží, kde se tašky řežou, a proto je nezbytné tyto části střechy do detailu zkontrolovat.

Co vše tvoří skladbu střešní krytiny?

 Střešní krytinu dále tvoří zejména:

 • hřebenáče s větracími pásy na hřebenu a nároží,
 • kanalizační, sanitární a anténní prostupy střechou,
 • oplechování komína a jiné klempířské prvky,
 • střešní okna a jejich lemování,
 • okapový systém a protisněhová ochrana střechy. 

Proč kontrolovat okapový systém střechy?

Okapový systém je důležitou součástí střechy. Pravidelnou kontrolou a údržbou předejdeme mnoho nepříjemnostem, jako je ucpávání žlabu a svodu listím na podzim.

Důležitá je také kontrola po zimních měsících, kdy ze střechy sjíždí sníh a led. Mnohdy jsou žlaby, resp. žlabové háky vystaveny velkému zatížení, kdy dojde k poškození části žlabu, což vede v těch nejhorších případek ke změně spádu odtoku.

Poškození ve žlabu se projeví až v létě?

To se projeví až v letních měsících, kdy zůstává ve žlabech voda. A následně v dalším zimním období voda zmrzne a poškozuje žlab.

Protisněhová ochrana: Co tam patří?

Na mnoha střechách chybí protisněhové tašky nebo háky a taky zádržný systém proti sesuvu sněhu. Přitom protisněhová ochrana by měla být zohledněna již v projektu střechy. Do protisněhové ochrany patří:

 • Protisněhové tašky
 • Sněholamy
 • Protisněhové háky

Protisněhová ochrana chrání střechu před volným sesuvem sněhu a zadrží sníh na střeše. Při oteplení sníh rovnoměrně odtává a nehrozí tak porušení střešních oken, prostupů střechou a dalších detailů vlivem volného sesuvu velké masy sněhu nebo ledu.

Sněholamy a kam je správně umístit

Když k tomu přidáme v okapové hraně některý z typů mřížových, trubkových nebo kulatinových sněholamů, můžeme zcela předejít mnoha nepříjemnostem vlivem sesuvu sněhu.

Sněholamy by přitom neměly chybět na žádné střeše domu, která navazuje na přilehlou komunikaci u domu, vstupní části do domu a všude tam, kde je nežádoucí padající sníh ze střechy.

Kolik protisněhových háků a jak je na střeše rozmístit?

Správný počet a rozmístění protisněhových háků se navrhuje především podle sklonu střechy a polohy stavby v mapě sněhových oblastí.

Shrnutí obsahu článku v 6 bodech

 • Kontrolujte střechu dvakrát do roka – před zimou a po
 • Střechu netvoří pouze základní a krajní tašky
 • Ne všechno je vidět ze země
 • Zaměřte se především na okapový systém
 • Pokud protisněhovou ochranu nemáte, je nejvyšší čas o ní přemýšlet
 • Poraďte se s odborníky
Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.