04.10.2019

Jak účinně chránit střechu před přírodními živly?

TYPY STŘEŠNÍ KRYTINY

Z hlediska problematiky přírodních živlů a jejich možných nežádoucích účinků je střecha jedním z nejvíce namáhaných částí domu. V případě rekonstrukce či konstrukce nové střechy je nutno s těmito faktory počítat a udělat vhodná opatření. Jakou střešní krytinu tedy zvolit? 

Betonová střešní krytina

Betonové střešní tašky BMI BRAMAC se vyráběnjí v několika typech povrchových úprav. V portfoliu naleznete betonové tašky se standardní dvojitou povrchovou úpravu, přes povrch s ochrannou vrstvou Protector a Protector PLUS až po STAR, který představuje novou technologii výroby střešních tašek.

Více o typech povrchových úprav betonové střešní krytiny a jejich benefitech si přečtěte v našem článku Povrchová úprava betonové střešní krytiny.

Keramická střešní krytina 

Nejpreferovanější volbou zůstávají po dlouhá léta pálené střešní tašky, tedy keramická střešní krytina, jež se vyznačuje velkou odolností proti povětrnostním vlivům a relativně nízkými nároky na údržbu a opravy.

Rozlišujeme tři druhy povrchových úprav pálených střešních tašek:

  • tašky režné, tzn. tašky bez povrchových úprav,
  • tašky engobované, vyznačující se matným či pololesklým vzhledem a
  • tašky glazované, které mají podobné vlastnosti jako engoba, avšak disponující vyšším leskem.

Pro více informací o jednotlivých druzích povrchových úprav si přečtěte náš starší článek Proč je důležitá povrchová úprava keramické střešní krytiny?

Vesměs se doporučuje využití povrchových úprav engoba či glazura, neboť efektivně chrání střechu před UV zářením, agresivními vodami (včetně kyselých dešťů) a díky hladkému povrchu brání usazování navátých nečistot. Rovněž zvyšují ochranu střechy před vyblednutím vlivem slunečního záření.

VODA VERSUS STŘECHA

Voda je nepřítelem střech v jakémkoli skupenství:

  • pevném: v podobě těžkého sněhu a rozpínajícího se ledu,
  • plynném: v podobě zkondenzované vlhkosti vznikající při střídání teplot,
  • kapalném: v podobě roztátého sněhu či ledu.

Důležitá je v tomto ohledu přítomnost funkčního odvodňovacího systému. Nejprve je zapotřebí kontrola uchycení tašek v namáhaných místech, tedy v úžlabí a nároží, a rovněž je vhodné vyčištění drážek klempířských prvků a revize prostupujících systémových prvků.

V jednom z našich článků – Proč je při práci na střeše důležité použití bezpečnostních prvků – jsme vás informovali o nutnosti přítomnosti různých prvků k zajištění bezpečného pohybu na střeše, z nichž jsou některé povinné na základě norem. Důrazně vám jejich aplikaci doporučujeme, jelikož do střechy nejčastěji zatéká právě v místech napojení krytiny na komíny, anténové stožáry apod.

Ochrana proti sněhu

Co se sněhové nadílky na střeše týče, je třeba poukázat na určité aspekty ploché střechy, u níž se setkáváme s vyššími nároky na péči a údržbu, neboť se na střechách sníh kupí, vlivem teplotních výkyvů povoluje a poté opětovně tuhne, přičemž odtává velmi pomalu V horských oblastech jsou na krytinu kladeny odlišné nároky než v nížinných oblastech.

V souvislosti s nadcházejícím ročním obdobím se nyní zaměříme na ochranu před sněhem s důrazem na sjíždějící laviny či návěje, kdy jsou využívány sněhové zábrany a sněholamy. Prvky se umisťují zejména do okapové části, nad balkóny, vchody či francouzská okna. Správná protisněhová ochrana dosahuje optimálního účinku, je-li rozmístěna po celé ploše střechy.

  • Sněhové háky

Protisněhové háky chrání krytinu před následky sesuvu zmrzlého sněhu a ledu, avšak nezabrání sesuvu nekompaktní sněhové pokrývky. Používají se v kombinaci se protisněhovými taškami. Umisťují se do 2.řady tašek od okapní hrany dle doporučeného schématu pro příslušný model tašky v závislosti na sklonu střechy a zatížení sněhem (Mapa sněhových oblastí na území ČR).

  • Sněholamy

Sněholamy  brání sesuvu sněhu přes okap na komunikace či na níže ležící stavební konstrukce. Jsou tvořeny trubkovými či mřížovými zachytávači, které zabraňují sesuvu velké masy sněhu či ledu ze střechy.Pro dosažení maximální možné úrovně bezpečnosti je vhodné výše uvedené systémy kombinovat, protože sněholam nezabrání sesuvu masy zmrzlého, již  kompaktního sněhu a stává se sám o sobě sněhem ohroženou konstrukcí.

Rekonstrukce či stavba nové střechy je velmi nákladnou záležitostí. Je proto vhodné při jejím návrhu zvážit všechny podstatné faktory, jež mohou negativním způsobem ovlivnit funkčnost střechy. Vzhledem k tomu, že možné přírodní jevy se často jen obtížně předpovídají, je tu prevence na místě. Ať už se jedná o jakkoli odolnou krytinu, i v případě té nejlepší z nich je vhodné stav střechy pravidelně monitorovat, a to zejména s pomocí odborníků.

Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.