06.10.2022

Mansardová střecha je vhodný typ střechy pro obytné podkroví

Mansardová střecha – konstrukce pro zvětšení místa v podkroví

Mansardová střecha dnes není tolik využívaná jako v minulosti. Každopádně představuje originální architektonickou geometrii střechy, která pracuje s dvěmi střešními rovinami o různých sklonech a kombinuje je s okny a balkóny. Tím dává domu punc jedinečnosti a odlišuje jej od ostatních. Mansardová střecha také zvýší využitelnost obytných podkrovních prostor. Nemusíme tak přemýšlet o investici do stavby dalšího patra. Typické stavby, kde můžeme mansardovou střechu vidět, jsou rodinné domy, vily, sakrální stavby, penziony a činžovní domy. Často tyto střechy vznikají při rekonstrukci starších objektů.

Jak vypadá mansardová střecha

Mansardová střecha je typ šikmé střechy, pro kterou je typické lomené spojení dvou střešních rovin a dva štíty. Zatímco spodní střešní rovina má velký sklon, ta horní ho má naopak mírný.

Historie mansardové střechy

Mansardou se dříve označoval obytný podkrovní prostor, nebo podkrovní byt. Mansardové střechy získaly svůj název podle francouzského architekta Francois Mansarta (1598-1666). Střechy velkých barokních panství a paláců měly velmi dlouhé trámy krokví. Mansart přišel s inovativním řešením, a to že valbové či sedlové střechy mohou mít dva různé sklony. Mansardové střechy se objevují v Čechách od poloviny 18. století. Můžeme je vidět u zámků, klášterů, farních staveb a od 19. století také u činžovních domů.

Konstrukce mansardové střechy

Řešení krovu mansardové střechy spočívá v tom, že jsou krokve lomené s větším a menším sklonem. Další části krovu kleštiny a vaznice jsou posunuty výše, do roviny zlomu. Výsledkem tohoto řešení je, že pod krovem vzniká prostor s velkou výškou.

Opál - engoba antracitová

Typy mansardové střechy

Jaký je tedy klasický vzhled mansardového prostoru? Vnější stěna je mírně skosená a většinou má výrazný okenní výklenek. Rozlišujeme dva typy mansardových střech:

  • Pravá mansardová střecha – spodní část ustupuje za rovinu fasády
  • Nepravá nebo také falešná mansardová střecha – můžeme ji nalézt třeba u půdní nástavby. Ve skutečnosti se jedná o sedlovou či valbovou střechu, na kterou navazuje pokládka tašek z vrchního patra budovy. U obvodových stěn se předsadí konstrukce z příhradových vazníků. Horní část střechy je možné umocnit římsou, lomenými taškami nebo okapním zlomem.

Rubín 13 _červenohnědá

Volba krytiny pro mansardovou střechu

Mansardové střechy se v minulosti pokrývaly nejvíce pálenými střešními taškami často ve tvaru prejzů. Někdy také šindelem nebo doškami. V současné době je možné na mansardovou střechu použít všechny typy krytin vhodné pro vyšší střešní sklony.

Mansardové tašky

Pokud je projekt mansardové střechy navržen tak, že roviny střechy na sebe plynule navazují a pokud jste si zvolili skládanou krytinu (betonové nebo keramické, pálené tašky), u některých modelů je možné přímo zakoupit mansardové tašky. Tyto tašky se však vyrábějí na zakázku a při jejich objednávce je třeba uvést velikost vnitřního úhlu mansardové střechy. Tvar mansardových tašek perfektně sedne na hranu ploch s různými střešními sklony. Mansardové tašky tak představuj funkční a estetické řešení, kdy je střešní plášť kompaktní.

Sklon mansardové střechy

Podobně jako u ostatních typů střech i u mansardové střechy se sklon řídí normou ČSN 73 1901-1. Nejčastěji je sklon spodní, strmější části mansardové střechy v rozmezí 60°-80°. Optimální sklon horní, mírné střechy se pohybuje v rozmezí 30° - 50°. Pro objednávku mansardových tašek je třeba uvést vnitřní úhel. Výpočet je poměrně jednoduchý

Příklad:

sklon spodní střechy: 60°

sklon svrchní střechy: 30°.

Výpočet: 180°- 60° + 30°= 150 °.

Vnitřní úhel pro objednávku mansardových tašek je tedy 150°.

Opál - režná

Výhody mansardové střechy

  • Zvýšení využitelnosti obytného podkroví, protože horní mansardový vazník má menší úhel sklonu.
  • Často je používaná při rekonstrukci objektů s plochou střechou. 
  • Originální vzhled

Nevýhody mansardové střechy

  • Nákladná realizace
Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.