27.10.2016

Nejznámější druhy střech: v čem je mezi nimi rozdíl?

Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením apod.). V závislosti na typu prostoru, který střecha uzavírá, jsou na její provedení kladeny různé požadavky. Může jít v zásadě buď o uzavřený vnitřní prostor (obytný dům, veřejná budova; střecha zateplená) či prostor otevřený (přístřešek, čekárna, nástupiště, kryté parkoviště; střecha nezateplená). Obecně tedy platí, že střechy uzavřených budov musí splňovat přísnější požadavky na izolaci.

Každá střecha má za úkol odvádět vodu s horní části stavby a bránit jejímu nahromadění, jež by mohlo postupně konstrukci stavby poškodit zatékáním či růstem dřevokazných hub a plísní. V podnebných oblastech s častým sněžením musí být konstrukce střechy dostatečně pevná, aby váhu ležícího sněhu unesla.

Střechy dělíme podle:

Podle počtu plášťů

 • jednoplášťové - většina střech na obytných budovách
 • víceplášťové - většinou dvouplášťové; používají se na větších veřejných či účelových stavbách; svrchní vrstva zpravidla plní funkci ochrannou a hydroizolační, vnitřní vrstva (nad stropem) je tepelně izolační; prostor mezi vrstvami je odvětráván a může být přístupný pro kontrolu stavu


Podle sklonu

 • ploché – sklon střešních rovin 0-5°
 • šikmé – sklon do 45°
 • strmé – sklon nad 45°

Sedlová střecha

   

Historicky nejběžnějším řešením v Česku je sedlová střecha. Jedná se o klasickou střechu se dvěma střešními rovinami, přímočarým hřebenem a dvěma okapními a štítovými hranami. Hlavní výhodou sedlové střechy je jednoduchost montáže jednotlivých prvků a s tím související cenová dostupnost. Díky jednoduchému tvaru je další její výhodou minimalizace možného rizika zatékání.

Výhody sedlové střechy:

 • Nízké stavební náklady díky jednoduché konstrukci.
 • Nízká údržba
 • Jednoduchý tvar střechy, vhodné do horských oblastí.
 • Odolná proti větru a extrémními vlivy počasí.
 • Možnost využít štítových stěn pro umístění oken a prosvětlení podkrovních prostor.

Nevýhody sedlové střechy:

 • Využití podkrovních prostor je limitováno sklonem střechy.

Valbová střecha

   

Tyto střechy vycházejí ze střechy sedlové, avšak na obou koncích jsou místo štítů šikmé střešní roviny neboli valby. Valbová střecha se od polovalbové liší umístěním okapů – pokud jsou všechny okapy ve stejné výšce, mluvíme o střeše valbové, pokud jsou v jiných výškách, jde o střechu polovalbovou.  

Výhody valbové střechy:

 • Lepší ochrana před povětrnostními vlivy.
 • Využití podkrovních prostor pro bydlení (v závislosti na sklonu střechy).

Nevýhody valbové střechy:

 • Složitější konstrukce je náročnější na provedení střešních detailů.
 • Vyšší náklady na realizaci.
 • Nemá štítové stěny pro umístění oken a prosvětlení podkrovních prostor .

Stanová - jehlanová střecha

    

Stanová neboli jehlanová střecha má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají ve středovém vrcholu. Tento druh střechy se hodí na stavby se čtvercovým půdorysem a často se s nimi setkáváme na sakrálních stavbách, případně na různých přístřešcích, altáncích nebo pergolách. Neobvyklá není ani tvorba několika stanových střech vedle sebe na jednom objektu o obdélníkovém půdorysu.

Pultová střecha

      

Pultová střecha má sklon pouze na jednu stranu, kudy odvádí dešťovou vodu. Vzhledem k jednoduchosti a nenáročnosti montáže se jedná o nejméně nákladný typ střechy.

S touto střechou se setkáváme spíše v případě přístaveb, teras nebo verand, ale její obliba roste i v souvislosti s běžnými rodinnými domy. Hodí se především na moderní nízkoenergetické stavby.

Výhody pultové střechy:

 • Jednoduchá, a proto levná konstrukce.
 • Obzvláště vhodné pro instalaci solárních systémů.
 • Vhodný typ střechy pro moderní nízkoenergetické stavby.

Nevýhody pultové střechy:

 • Při nízkých sklonech může vzniknout problém s odvodem dešťové vody a v zimě se sněhem .

Mansardová střecha

  

Tento typ střechy se řadí mezi sedlové a každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Tím pod nimi vzniká volný prostor s možností různého využití, tzv. mansarda. Nevýhodou je právě složitost realizace.

Výhody mansardové střechy:

 • Lepší využití obytného prostoru v podkroví.

Nevýhody mansardové střechy:

 • Složitější konstrukce střechy, náročnější realizace.
 • Na mansardách s velkým sklonem je nutné střešní tašky upevnit.
Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.