27.10.2016

Nejznámější druhy střech: v čem je mezi nimi rozdíl?

Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením apod.). V závislosti na typu prostoru, který střecha uzavírá, jsou na její provedení kladeny různé požadavky. Může jít v zásadě buď o uzavřený vnitřní prostor (obytný dům, veřejná budova; střecha zateplená) či prostor otevřený (přístřešek, čekárna, nástupiště, kryté parkoviště; střecha nezateplená). Obecně tedy platí, že střechy uzavřených budov musí splňovat přísnější požadavky na izolaci.

Každá střecha má za úkol odvádět vodu s horní části stavby a bránit jejímu nahromadění, jež by mohlo postupně konstrukci stavby poškodit zatékáním či růstem dřevokazných hub a plísní. V podnebných oblastech s častým sněžením musí být konstrukce střechy dostatečně pevná, aby váhu ležícího sněhu unesla.

Střechy dělíme podle:

Podle počtu plášťů

  • jednoplášťové - většina střech na obytných budovách
  • víceplášťové - většinou dvouplášťové; používají se na větších veřejných či účelových stavbách; svrchní vrstva zpravidla plní funkci ochrannou a hydroizolační, vnitřní vrstva (nad stropem) je tepelně izolační; prostor mezi vrstvami je odvětráván a může být přístupný pro kontrolu stavu
  • ploché – sklon střešních rovin 0-5°
  • šikmé – sklon do 45°
  • strmé – sklon nad 45°


Podle sklonu

Sedlová střecha

Historicky nejběžnějším řešením v Česku je sedlová střecha. Jedná se o klasickou střechu se dvěma střešními rovinami, přímočarým hřebenem a dvěma okapními a štítovými hranami. Hlavní výhodou sedlové střechy je jednoduchost montáže jednotlivých prvků a s tím související cenová dostupnost. Díky jednoduchému tvaru je další její výhodou minimalizace možného rizika zatékání.

Valbová a polovalbová střecha

Tyto střechy vycházejí ze střechy sedlové, avšak na obou koncích jsou místo štítů šikmé střešní roviny neboli valby. Valbová střecha se od polovalbové liší umístěním okapů – pokud jsou všechny okapy ve stejné výšce, mluvíme o střeše valbové, pokud jsou v jiných výškách, jde o střechu polovalbovou.

Stanová střecha

Stanová neboli jehlanová střecha má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají ve středovém vrcholu. Tento druh střechy se hodí na stavby se čtvercovým půdorysem a často se s nimi setkáváme na sakrálních stavbách, případně na různých přístřešcích, altáncích nebo pergolách. Neobvyklá není ani tvorba několika stanových střech vedle sebe na jednom objektu o obdélníkovém půdorysu.

Pultová střecha

Pultová střecha se skládá se z jedné střešní roviny se sklonem od 15° do 45 a z hřebene ohraničeného okapy. Vzhledem k jednoduchosti a nenáročnosti montáže se jedná o nejméně nákladný typ střechy.

S touto střechou se setkáváme spíše v případě přístaveb, teras nebo verand, ale její obliba roste i v souvislosti s běžnými rodinnými domy. Hodí se především na moderní nízkoenergetické stavby.

Mansardová střecha

Tento typ střechy se řadí mezi sedlové a každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Tím pod nimi vzniká volný prostor s možností různého využití, tzv. mansarda. Nevýhodou je právě složitost realizace.

Detail článku

Další články

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.
-->