27.10.2016

Nejznámější druhy střech: v čem je mezi nimi rozdíl?

Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením apod.). V závislosti na typu prostoru, který střecha uzavírá, jsou na její provedení kladeny různé požadavky. Může jít v zásadě buď o uzavřený vnitřní prostor (obytný dům, veřejná budova; střecha zateplená) či prostor otevřený (přístřešek, čekárna, nástupiště, kryté parkoviště; střecha nezateplená). Obecně tedy platí, že střechy uzavřených budov musí splňovat přísnější požadavky na izolaci.

Každá střecha má za úkol odvádět vodu s horní části stavby a bránit jejímu nahromadění, jež by mohlo postupně konstrukci stavby poškodit zatékáním či růstem dřevokazných hub a plísní. V podnebných oblastech s častým sněžením musí být konstrukce střechy dostatečně pevná, aby váhu ležícího sněhu unesla.

Střechy dělíme podle:

Podle počtu plášťů

  • jednoplášťové - většina střech na obytných budovách
  • víceplášťové - většinou dvouplášťové; používají se na větších veřejných či účelových stavbách; svrchní vrstva zpravidla plní funkci ochrannou a hydroizolační, vnitřní vrstva (nad stropem) je tepelně izolační; prostor mezi vrstvami je odvětráván a může být přístupný pro kontrolu stavu


Podle sklonu

  • ploché – sklon střešních rovin 0-5°
  • šikmé – sklon do 45°
  • strmé – sklon nad 45°

   

Historicky nejběžnějším řešením v Česku je sedlová střecha. Jedná se o klasickou střechu se dvěma střešními rovinami, přímočarým hřebenem a dvěma okapními a štítovými hranami. Hlavní výhodou sedlové střechy je jednoduchost montáže jednotlivých prvků a s tím související cenová dostupnost. Díky jednoduchému tvaru je další její výhodou minimalizace možného rizika zatékání.


   

Tyto střechy vycházejí ze střechy sedlové, avšak na obou koncích jsou místo štítů šikmé střešní roviny neboli valby. Valbová střecha se od polovalbové liší umístěním okapů – pokud jsou všechny okapy ve stejné výšce, mluvíme o střeše valbové, pokud jsou v jiných výškách, jde o střechu polovalbovou.  


    

Stanová neboli jehlanová střecha má zpravidla čtyři střešní roviny, které se sbíhají ve středovém vrcholu. Tento druh střechy se hodí na stavby se čtvercovým půdorysem a často se s nimi setkáváme na sakrálních stavbách, případně na různých přístřešcích, altáncích nebo pergolách. Neobvyklá není ani tvorba několika stanových střech vedle sebe na jednom objektu o obdélníkovém půdorysu.


      

Pultová střecha se skládá se z jedné střešní roviny se sklonem od 15° do 45 a z hřebene ohraničeného okapy. Vzhledem k jednoduchosti a nenáročnosti montáže se jedná o nejméně nákladný typ střechy.

S touto střechou se setkáváme spíše v případě přístaveb, teras nebo verand, ale její obliba roste i v souvislosti s běžnými rodinnými domy. Hodí se především na moderní nízkoenergetické stavby.


  

Tento typ střechy se řadí mezi sedlové a každá její polovina mezi hřebenem a okapem se skládá ze dvou střešních rovin odlišného sklonu. Tím pod nimi vzniká volný prostor s možností různého využití, tzv. mansarda. Nevýhodou je právě složitost realizace.


Detail článku

Další články

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.
-->