30.10.2019

PROČ JE DŮLEŽITÁ HMOTNOST STŘEŠNÍ KRYTINY?

Co musíme při rekonstrukci rekonstrukci či pokládce nové střechy zvážit?

Je obecně známo, že střecha je jednou z nejvíce namáhaných částí domu, zejména co se vlivů počasí týče. Proto je důležité – bez ohledu na to, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci – brát v potaz několik faktorů (nestanovuje-li požadavky místní regulativ). Mezi ty nejpodstatnější se řadí následující:

  • stav a nosnost krovu,
  • splnění technických norem,
  • životnost krytiny,
  • cenu,
  • estetický aspekt (čili vzhled).

V obecné rovině se rozlišují tři druhy zatížení střech: 

  • Stálé zatížení – jedná se o zatížení působící po celou dobu trvání konstrukce a je neměnné v čase; řadíme sem například zatížení střešní krytinou. Dělení krytin podle hmotnosti.
  • Nahodilé zatížení – v tomto případě hovoříme o zatížení, jež se v čase naopak mění (vítr, sníh, led aj.).

  • Mimořádné zatížení – zatížení vyskytující se pouze ve výjimečných případech, např. jakožto následek katastrofických událostí (zemětřesení apod.).

V některých případech musí krov vydržet zatížení až 40 tun, neboť kromě samotných tašek se do zatížení započítává rovněž izolace, střešní latě a kontralatě a v neposlední řadě také vliv počasí, především síla a výskyt sněhu či větru. Specificky sníh představuje jednu z největších sil působících na střechy v našich podmínkách. Pro účely výpočtu působení klimatických vlivů se využívá zejména mapa sněhových oblastí a mapa větrných oblastí. Nosnost krovu a jeho další specifika vždy musí posoudit statistik; zvláště v případě, že se jedná o starý a tím pádem méněschopný krov, u nějž hrozí, že novou krytinu neunese.

Tip: Pro více informací, jak chránit střešní krytinu před sněhem či větrem si přečtěte náš starší článek Jak účinně chránit střechu před přírodními živly?

Následující obrázek ilustruje orientační hmotnost střešních krytin na střeše o ploše 200 m2, což je běžná rozloha rodinného domu.

Dělení střešníc krytin podle hmotnosti 

Klasická skládaná krytina je samozřejmě těžší a představuje v kombinaci s větrem a sněhem větší zatížení krovu než plechové či plastové šablony. Vyšší hmotnost však představuje svým způsobem i benefit. Zatímco šablony dokáže silný vítr ze střechy vytrhnout, skládanou krytinu sací účinek větru pouze nadzvedne a ta se zase vrátí do své původní polohy.

Následující tabulka reflektuje orientační hmotnost dle jednotlivých typů tašek.

Skládaná střešní krytina 

Pod pojmem skládaná střešní krytina se rozumí betonové a keramické, pálené střešní tašky. Jejich charakteristiky si nyní uvedeme.

Krytina z keramických, pálených střešních tašek

Keramické, pálené střešní tašky jsou u nás již dlouhodobě nejrozšířenější krytinou, jež je díky svému univerzálnímu materiálu vhodná do jakýchkoli klimatických podmínek, tudíž i při extrémních výkyvech střecha budovu efektivně chrání. Nejlehčí druhy keramických tašek váží okolo 40 kg/m2; nejtěžší je pak zdvojená bobrovka o váze asi 70 kg/m2. Pálené tašky výborně tlumí zvuk a nerozpalují se na slunci. Jejich nevýhodou je poněkud vyšší cena, která činí přibližně 250 Kč/m2 či více. 

Krytina z betonových střešních tašek

Betonová krytina je mezi těžkými krytinami nejodolnější a rovněž nejtěžší. Z tohoto důvodu je nutné, aby daný krov disponoval vyšší únosností. Betonové tašky, stejně jako ty pálené, výborně tlumí zvuk a díky své hmotnosti účinně odolávají povětrnostním vlivům a náporům sněhu, což z nich činí „kandidáty“ ve vysokohorských oblastech. Navíc beton postupem času zvyšuje svou pevnost, čímž se odolnost krytiny ještě zlepšuje. Výhodou oproti keramické střešní krytině je nižší cena začínající přibližně na 190 Kč/m2.

Lehká střešní krytina

Lehká krytina je současným trendem, který však vyvolává rozporuplné názory. Podle některých se jedná o ne příliš efektivní řešení (zejména v boji proti větru), druzí toto tvrzení vyvracejí a zdůrazňují její výhody. Lehká krytina nezatěžuje spodní stavbu a není nutné stavět masivní krov, montáž je rychlá a lehčí krov rovněž odlehčí vaší peněžence

S výběrem vhodné střešní krytiny vám pomohou odborníci

Samozřejmě existuje několik dalších možností vhodných pro stavby, kde z důvodu dané konstrukce krovu není možné implementovat krytinu s vysokou zátěží; zde jsme uvedli pouze tu nejčastěji se vyskytující. I přesto, že se jedná o moderní řešení, volbou těžké krytiny zajisté nešlápnete vedle. Svědčí o tom už samotná doba, po kterou jsou těžké krytiny bez problému využívány. Nevíte-li si rady, jakou krytinu zvolit, kontaktujte naše odborníky, kteří vám s její volbou ochotně a rádi pomohou.

Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.
-->