20.07.2022

Pultová střecha: konstrukce, sklon a využití

Co je to pultová střecha?

Pultovou střechu řadíme mezi šikmé střechy, nejčastěji se sklonem od 15° do 45°. Je tvořena pouze jednou nakloněnou rovinou střešního pláště. Jde o tvar střechy využívaný zejména na pasivní rodinné domy, na garáže, pergoly, přístavky, drobné zahradní konstrukce jako je například kryté stání pro auto nebo krytou venkovní terasu a podobně. Princip konstrukce je velice jednoduchý. Jde o tzv. prázdný krov, který je tvořen rastrem krokví, osedlanými na pozednici a hřebenové vaznici. Vytváří mírně skloněnou jednoduchou plochu střechy. Plocha střechy by se měla rozkládat vždy na návětrné straně. Zvýšená fasáda s velkými okny by měla být orientována ke slunci, což umožňuje využívat sluneční energii. Díky tomu lze dosáhnout velmi příznivé energetické bilance. Sklon střechy musí být v souladu již s předem zvolenou krytinou (dle bezpečného sklonu střešní krytiny). . Návrh a konstrukce pultové střechy již vyžaduje odborníka.

Konstrukce pultové střechy

Krovy této střechy se zhotovují ve vaznicové soustavě jen pro menší rozpětí, asi do 8 m. Pro větší rozpětí by byl krov vaznicové soustavy nehospodárný, a proto se nahrazuje příhradovými vazníky. Konstrukce krovu má vždy vrcholovou vaznici podpíranou sloupky u štítové stěny, jen u krovů malých rozpětí bývá někdy vrcholová vaznice podepřena zděnými pilířky nebo položena na štítové zdi jako pozednice. Podle rozpětí krovu, sklonu střechy a polohy podpůrných zdí se navrhují v plných vazbách stolice kozové, ležaté, stojaté a věšadla. V příčném směru je krov zabezpečen vzpěrami a kleštinami. Pultový krov do rozponu 4 m je prázdný krov vytvořený jen krokvemi v potřebném sklonu, osedlanými na pozednici a hřebenové vaznici.

Skladba pultové střechy vzhledem k ne/obytnému podkroví

Ke stavbě střechy přistupujeme po zvážení, zda chcete v budoucnu podkroví obývat nebo ne. Pro půdní vestavby jsou nejvhodnější střechy se sklonem 35 až 55°. Krov s plnou vazbou omezí budoucí možnosti obývání. Krov s prázdnou vazbou je naopak ideální. Pultová střecha se pro realizaci obytného podkroví obvykle nepoužívá, protože je pod střešní šikminou zavěšen podhled a podstřešní prostor tak nemá žádné šikmé, ani zkosené plochy. Nosnou konstrukci pultové střechy však lze ponechat i přiznanou, a vizuálně bude tvořit podkroví, nicméně na první pohled podkroví zcela odlišné, než jaké je u valbové či sedlové střechy.

Výhody pultové střechy

  • Malé náklady na realizaci vzhledem k jednoduchosti konstrukce a nenáročnosti montáže
  • Rychlá realizace stavby, a to včetně pokládky krytiny 
  • Dlouhá životnost.
  • Nižší náklady na vytápění, obzvláště pak, je-li její plocha postavena do návětrné strany. Pultová střecha totiž nenabízí velký prostor k úniku tepla.
  • Snadná údržba

Nevýhody pultové střechy

  • Pultové střechy většinou neumožňují obytné podkroví. Pokud jej chcete dodatečně dodělat, budete muset celou střechu přestavět.
  • Na pultovou střechu nelze vždy použít jakýkoliv druh střešní krytiny. Volba krytiny závisí na střešním sklonu pultové střechy.

jaký druh střešní krytiny zvolit na pokrytí PULTOVÉ STŘECHY

Hlavním parametrem, který rozhoduje o volbě vhodné střešní krytiny na pultovou střechu, je střešní sklon. Pokud není sklon příliš malý, lze použít téměř všechny materiály k pokrytí střechy:

Tvrdá, skládaná krytina

Povlaková krytina

Pultové střechy s nízkým sklonem

Pultové střechy s nízkým sklonem Na pokrytí pultové střechy se užívají povlakové krytiny (čili asfaltové pásy nebo fólie) nebo skládané střešní krytiny. Pro pultové střechy o nízkém sklonu se většinou využívají povlakové krytiny. Pokud ale máte představu taškové střechy, existuje řešení: betonovou taška MAX 7° je možné pokládat již od sklonu 7° a tedy možné ji využít i pro pokládku pultové střechy.

Střešní systém Bramac 7

Výhoda střešního systému Bramac 7° spočívá ve vícenásobném zajištění funkce střechy o malém sklonu. Betonová střešní taška MAX 7° vytváří díky vlastní speciální konstrukci těsný střešní plášť odolný nepříznivým vlivům povětrnosti. Všechny tašky (s výjimkou pultových tašek) jsou v oblasti délkového překrytí opatřeny plechovou vodní zarážkou. Tato úprava zabraňuje průniku dešťové vody ložnou spárou. Dodatečnou ochranu poskytuje mimořádně účinná doplňková hydroizolační vrstva (DHV), tvořená difuzní fólií TOP RU Resistant nebo difuzní fólií Premium WU.. Střešní tašky Bramac MAX 7° jsou opatřeny povrchovou úpravou Protector. Vyrábí se v cihlově červené, červenohnědé a ebenově černé barvě.

Místní regulativy a pultové střechy

Pultové střechy mají elegantní, jednoduchý a moderní tvar. Pokud je dům solitér, který stojí na samotě, nebo pokud je součástí moderní čtvrti, velmi pravděpodobně stavba domu s takovou střechou nenarazí na žádné překážky v místních regulativech. Naopak v oblastech s tradiční venkovskou zástavbou s malebnými sedlovými střechami by se moderní pultová střecha vymykala a tak ji místní regulativy pravděpodobně ani nepovolí.

Kdy se rozhodnout pro pultovou střechu?

Kam se hodí pultová střecha? Může být vystavěna na jakýkoliv dům. Nejčastěji se s ní setkáváme u moderních novostaveb a nízkoenergetických rodinných domů. Neexistuje však žádný předpis nebo pravidlo, které by nějakým způsobem omezovalo použití pultové střechy. Mimo rodinné domy se hodí rovněž i na garáže, pergoly, přístavky, drobné zahradní konstrukce jako je například kryté stání pro auto nebo krytou venkovní terasu a podobně. Pultová střecha vyniká svou jednoduchostí, malými materiálovými nároky a elegantním, jednoduchým vzhledem. Ještě před deseti lety se pultové střechy používali zejména u hospodářských budov. V současnosti se jedná celkem o běžný typ střechy, protože představuje ideální řešení pro pasivní domy. Nejedná se však o nejčastější typ střechy, nejužívanějšími tvary střechy na projekty rodinných domů jsou sedlová nebo valbová střech

Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.