04.10.2022

Stanová střecha – estetická střecha s jednoduchou konstrukcí

Stanová střecha je vlastně valbová střecha nad půdorysem

Stanová střecha (nebo také i jehlanová) má čtyři střešní roviny, které se sbíhají do jednoho vrcholu a tvoří tak čtyřboký jehlan. Proto se jí také někdy říká jehlanová střecha. V podstatě se jedná o valbovou střechu nad čtvercovým půdorysem.

V 70. a v 80 letech minulého století se při stavbách používal tento typ střechy velmi často. Mnohdy byla střecha doplněná o vikýř, který umožňoval lepší využití plochy podkroví a k prosvětlení podkrovních prostor. Dnes se už se stanovou střechou tak často nesetkáváme. Byť jde o estetickou střechu s jednoduchou konstrukcí, má však pracnější pokládku a s většími materiálovými ztrátami díky řezání. V mnoha případech je nahrazená klasickou sedlovou střechou.

Stanovou střechu můžeme často vidět nejen na střechách rodinných domů, altánů, pergol, ale především na střechách věží, kostelů, a dalších historických stavbách.

Reviva - cihlově červená

Konstrukce stanové střechy

Stanová střecha se skládá ze čtyř střešních rovin, které se sbíhají do vrcholu. Hřeben je tvořen pouze jedním bodem a střecha je tvořena pláštěm čtyřbokého jehlanu.

Půdorys stanové střechy

 • Stanová střecha má nejčastěji čtvercový půdorys, který je tvořen 4 valbami stejného tvaru a velikosti.
 • Může se také jednat o střechu s obdélníkovým půdorysem. Její střešní plášť je tvořený „trojúhelníky“ tak, že dva naproti se nacházející mají stejnou velikost.
 • Stanová střecha může mít i půdorys víceúhelníku. Nejčastěji se jedná o šestiúhelník. Tento půdorys nejčastěji vidíme u rodinných domů, kostelů, panských domů, anebo paláců. Víceúhelníky jsou typické pro věže, sakrální a historické stavby.

Krov stanové střechy

Na stanovou střechu lze použít různé typy krovních konstrukcí – od klasického krovu až po vazníkové. Projekty krovů stanové střechy vždy zohledňují půdorys stavby a požadovanou výšku střechy. Berou v potaz také požadavek na způsob využití podkrovních prostor – zda pro skladování, nebo jako obytnou část. Krovy u stanové střechy se konstruují od krovů s velmi nízkým sklonem až po krovy střech, které označujeme jako strmé.

Věžová střecha

Věžová střecha je vlastně typem stanové střechy. Obvykle bývá nad čtvercovým půdorysem, je tvořená 4 valbami stejného tvaru a velikosti. Výška takové střechy je však podstatně větší než délka základny půdorysu. Půdorys může být i víceúhelník.

Reviva - cihlově červená

Využití podkroví pod stanovou střechou

Tvar střechy ovlivňuje, do jaké míry bude možné využívat podstřešní prostory. Za plně využitelný prostor se totiž považuje prostor s minimální výškou 2,3 m, resp. světlá výška obytného podkrovního prostoru musí být mininálně 2,6 m nad 50% užitkové plochy. Stanová střecha nenabízí v tomto ohledu příliš možností, protože v „krajích“ střechy vznikají prostory s malou výškou, které není možné plnohodnotně využít. Proto se podkroví stanové střechy využívají nejčastěji pro skladování a ukládání a v omezené míře i na spaní. Problém s využitím půdorysné plochy stanové střechy může pomoci vyřešit instalace vikýřů.

Rubín 9 - glazura, černá 

Výhody, které nabízí stanová střecha

 • Stanová střecha má jednoduchou konstrukci.
 • Prostor pod stanovou střechou lze využít k bydlení či jako odkládací prostor.
 • Stanová střecha je často vnímána jako estetický architektonický prvek. Proto je často využívána pro zahradní a parkové stavby jako jsou altánky, pergoly, přístřešky apod.Vhodně navrhnuté převisy stanové střechy mohou stínit oknům a fungovat jako ochrana před negativním působením slunečního záření.
 • Vhodně navrhnuté převisy stanové střechy mohou stínit oknům a fungovat jako ochrana před negativním působením slunečního záření.
 • Pro stanovou střechu je možné si vybrat jakoukoliv střešní krytinu v podstatě s žádnými nebo minimálními omezeními.
 • Prostor pod střechou je chráněn ze všech stran.

Smaragd - egnoba, antracitová

Nevýhody stanové střechy

 • Nevýhodou je poměrně malý podstřešní prostor, a to v případě, že má střecha nízký sklon.
 • Pokládka střešní krytiny je pracnější a vyžaduje velkou řemeslnou zručnost.
 • Při pokládce je třeba počítat s většími materiálovými ztrátami (řezání)

Krytina vhodná pro pokládku stanové střechy

Stanová střecha má velmi kompaktní tvar. Poměr povrchu určeného na pokládku k celkově zastřešené půdorysné ploše je velmi příznivý (hlavně u stanových střech s nízkým sklonem).

Pozor na řezání

Je třeba ale mít na paměti, že střecha se skládá z několika trojúhelníků, tak že každé nároží je třeba často řešit řezáním. Řezání je náročnější na čas a vyžaduje řemeslnou zručnost pokrývače. Tento fakt je třeba také zohlednit ve spotřebě (řezání tašek v krajích může spotřebu zvýšit až o 10% navíc, ale pozor, tento materiál se nařeže na formát a zbytek bude tvořit odpad). Stejně velké prořezy vzniknou při zateplování stanové střechy PIR deskami.

Smaragd - glazura, černá

Stanová střecha s nízkým sklonem

Stanová střecha s nízkým sklonem sebou přináší riziko zatékání. Při pokrývání takové střechy je tedy třeba vykonat dodatečná opatření, která střešnímu plášti zabezpečí plnou funkčnost. Jedná se o přelepování spojů na fólii pojistné hydroizolace, použít dražší a kvalitnější pojistnou hydroizolaci, podlepování kontralatí a podob.

Stanová střecha – shrnutí

Stanová střecha neznamená historii, ale její využití bylo dříve častější. Nejčastěji ji nacházíme na samostatně stojících budovách nejčastěji čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. Popularita rodinných domů typu bungalov, především s nízkým sklonem, znamenal četnější využití stanových střech i v současnosti. Stanové střechy se složitějšími půdorysy můžeme naleznout na věžích kostela, sakrálních stavbách a altáncích.

Smaragd - glazura, černá

Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.