18.03.2022

Kontrola střechy po zimě. Pozor na působení sněhu a mrazu na střešní krytinu.

Nejvíc škod na střeše páchá sjíždějící zledovatělý sníh. Zkontrolujte střechu po zimě.

Zima představuje pro každou střechu zátěžové období – přívaly sněhu, mráz a následné tání mohou střechu poškodit, a proto je na jaře nezbytné provést její pravidelnou prohlídku a revizi. Cílem je zkontrolovat její aktuální stav a funkčnost po proběhlé zimě. V ideálním případě bude střecha ve skvělé kondici, bohužel však můžeme také odhalit drobná poškození, v horším případě závažnější poruchy. Poškození střechy po zimě se vyplatí řešit včas!

Kontrola střechy krok za krokem

Postup kontroly střechy sestává z několika dílčích kroků. Těmi jsou:

Podkroví a půda - plísně a zatékání

Prvním krokem při kontrole střechy po zimě je revize stavu interiéru – především podkrovních a půdních prostor. Existuje zde totiž riziko, že se v podstřeší začnou tvořit plísně, bude zde zatékat, případně se i začnou tvořit vlhké mapy.

Střešní okna - nefunkční těsnění a náletové dřeviny

U střešních oken zkontrolujte celistvost těsnění, zda nedošlo k jeho zpuchření nebo popraskání. Důležité je také odstranění nečistot v podobě náletů.

Poškozené tašky, kterými se do konstrukce dostává voda

Pozornost je třeba věnovat také stavu střešních tašek, kdy je nutné zkontrolovat, zdali nejsou poškozené. Ujistěte se, že mezi jednotlivými taškami nejsou mezery či rozestupy, anebo že nejsou nakřivo. Pokud něco takového zpozorujete, bude potřeba poškozené tašky vyměnit za nové, uvolněné zase vrátit zpět do správné pozice. Poškozenými taškami se totiž může do konstrukce dostávat voda, a pokud nemáte kvalitní a správně položenou střešní folii, může se voda dostat až do podstřešních prostor, kde může napáchat pěknou neplechu. Poškozené pak může být i laťování, krokve, zateplení nebo vnější a vnitřní omítky.

Revize střešního příslušenství

Poslední roky se v České republice sněhové příděly týkaly pouze vyšších poloh. V takových oblastech však sníh ležel na střeše i delší dobu. Opakované tání přes den a opětovné mrznutí v noci vede k tvorbě ledové krusty. Ta přes den po střeše sjíždí a může poškodit například hromosvody, odvětrávací komínky a další střešní příslušenství.

I prvky protisněhové ochrany střechy mohou být během zimy poškozeny sjíždějícím zledovatělým sněhem. Je třeba zrevidovat nejen jejich stav ale i jejich upevnění. Na střeše je třeba také prohlédnout klempířské prvky kolem průchodů střechou, kolem vikýřů a světlíků. Rychlým pomocníkem v případě nutné výměny klempířských prvků jsou těsnicí pásy.

Kontrola okapů a úžlabí

Neméně důležité je zkontrolovat stav v místě napojení okapového systému na střechu. Zrevidujte těsnost spojů, ověřte si, že žlaby nebo svody nejsou prohnuté, nebo nosné háky pokřivené. Podívejte se, zda v důsledku sjíždějícího sněhu a ledu nedošlo k poškození žlabů. Zanesené žlaby a svody vyčistěte, protože mohou bránit odtoku vody ze střechy. Pravidelnou kontrolou prodloužíte okapovému systému funkčnost i spolehlivost. Nezapomeňte ani na kontrolu úžlabí – vlivem zledovatělého sněhu jsou řezané tašky právě v těchto místech náchylnější k poškození.

Kdy provést vizuální kontrolu střechy

Kontrola stavu střechy by měla proběhnout nejen na jaře a před zimou, ale také po extrémních klimatických jevech, jako jsou krupobití, přívalové deště nebo vichřice. Vizuální prohlídku střechy můžeme provést sami ze země, ostatní bychom měli přenechat odborníkům. Myslete na to, že bezpečnost je vždy na prvním místě. Některá místa jsou hůře přístupná a v kombinaci s vyšším střešním sklonem je vždy lepší kontaktovat specialisty. Na ty bychom se měli obrátit také při zjištění nedostatků a požádat je o důkladnou revizi stavu celé střechy.

Revize stavu střechy pokrývačem

Stav střechy koresponduje s kvalitou a stářím střešní krytiny, klempířských prvků a okapového systému. Všechny tyto části by měly dohromady tvořit ucelený funkční systém. Revizní kontrolu stavu střešního pláště by měl provést zkušený pokrývač. Ten odborně posoudí aktuální stav střechy a také navrhne možná řešení opravy včetně kalkulace. Revizní kontrolu a odstranění závad bychom měli opravdu nechat na odbornících a neprovádět ji sami. Pokud jste objevili zásadní nedostatky, anebo vaše střecha již má své nejlepší roky za sebou, pak neváhejte s opravou nebo výměnou. Správně provedená pokládka a kvalitní materiál jsou zárukou toho, že střecha bude sloužit desítky let bez větší úhony.

Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.