21.10.2021

Střešní vikýře

Střešní vikýř - co to je?

Jedná se o střešní stavební konstrukci, která slouží k prosvětlení a zvětšení obytného prostoru v podkroví. Jde v podstatě o alternativu ke klasickým střešním oknům.

Hlavní výhody oproti střešním oknům?

Na rozdíl od střešních oken vikýře v zimě nezapadnou sněhem, a i když zrovna prší, lze je klidně otevřít. V letních měsících pak oceníte především to, že oproti klasickým střešním oknům nezpůsobují tak velké přehřívání podkroví. Dalším pozitivem vikýřů je, že díky osazení svislých oken neztratíme oční kontakt s vnějším okolím a máme výhled do krajiny. Všechny výhody a nevýhody.

Na co si dát při stavbě vikýře pozor?

Přes všechny výhody střešních vikýřů je potřeba si uvědomit, že se jedná o složitou stavební konstrukci vyžadující správný návrh. Nevhodně řešené detaily, špatné napojení parozábrany či nesprávně provedené úžlabí může být příčinou vzniku stavebních poruch. Případné opravy jsou pak většinou velmi časově i finančně náročné. Více o stavbě konstrukce vikýře.

Speciální střešní krytina

Vzhledem ke složitosti stavební konstrukce střešních vikýřů je vhodné používat systémové prvky jednotlivých výrobců střešních krytin. Například betonová krytina nabízí řešení pro pultové vikýře v podobě lomené tašky, která umožňuje hladký přechod mezi hlavní střešní plochou a pultovým vikýřem. Jak betonové střešní tašky, tak i keramické jsou častou volbou na zastřešení vikýřů. Umožňují totiž hladký přechod mezi hlavní střešní plochou a pultovým vikýřem. Vzhledem k tomu, že se jedná o skládanou krytinu, tudíž s vyšší hmotností, je třeba u vikýře zajistit pevnou nosnou konstrukci. Je třeba také uzpůsobit samotný projekt, aby vikýř, který je pokrytý skládanou krytinou, nepůsobil robustně a proporčně seděl k projektu celého domu. Mezi poslední faktory výběru krytiny patří též barva a sklon střechy

Stavební povolení

Ne na každou střechu a dům vikýř lze použít – záleží na místních regulativech a stavebních předpisech dané lokality. Stavba vikýře totiž podléhá stavebnímu zákonu. Pokud se jedná o rekonstrukci vikýře, kdy neměníme jeho vzhled a tvar, stačí většinou stavební ohlášení. V ostatních případech je nutné stavební povolení. 

 

návrh vikýřů

Při návrhu vikýřů je nutné vycházet z charakteru a měřítka samotné stavby a zapomínat nesmíme ani na kontext okolní zástavby. Tomu všemu pak přizpůsobíme výsledný tvar, velikost a rozmístění vikýřů na střeše.

Plocha vikýře ovlivňuje tepelné ztráty

Z tepelně technického hlediska je výhodnější na střechu umístit jeden větší průběžný vikýř než několik malých vedle sebe. Důvod je jednoduchý – u malého vikýře je mnohem větší množství ploch, skrze které může unikat teplo.

Vikýře v oblastech s vyšším výskytem sněhu

Při návrhu a stavbě vikýře hrají důležitou roli i místní klimatické podmínky. V oblastech s vyšším výskytem sněhu se doporučuje navrhovat střechy jednoduchých tvarů s omezením všech prvků, které podporují zadržování sněhu na střeše, vikýře nevyjímaje. 

Pokud se i však i v těchto oblastech rozhodnete vikýře do střechy zabudovat, je potřeba navrhnout taková opatření, která zabrání poškození střechy sesuvem zmrzlého sněhu a ledu. To zajišťuje umístění sněhových zachytávačů.

 

Dodatečná stavba vikýře

Vikýře se většinou realizují současně se stavbou krovu. Relativně často, především u rekonstrukcí, se však můžeme setkat i s jejich dodatečnou dostavbou. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročný zásah do střešní konstrukce, měla by být samotná dostavba vikýře provedena zkušeným odborníkem s ohledem na statistiku střechy. 

Vikýř dovede velmi účinně změnit tvář celého domu, a proto by samotný návrh vzhledu vikýře měl být  proveden s co největším citem. Střešní krytina na dodatečně realizovaném vikýři by vždy měla korespondovat s celou střechou.

Konstrukce střešního vikýře

Vikýř sám o sobě představuje poměrně jednoduchou nadstavbu. Při jeho realizaci je však potřeba dodržet projektovou dokumentaci a důkladně provést veškeré detaily. Právě to jsou klíčové atributy, které zajistí jednak dlouhou životnost vikýře. jednak jeho správné fungování. Jedině tak se v budoucnu vyhnete časově i finančně náročným opravám.

 • Základním prvkem vikýře je jeho nosná konstrukce, kterou zajistí každý zkušený tesař.  

 • Další úprava vikýře spočívá ve vytvoření stěn. Ty se dají dozdít či obložit dřevěnými deskami. 

 • Na co bychom ale určitě neměli zapomenout je dostatečná izolace stěn a střechy a správné provedení parozábrany v interiéru a difuzní fólie v exteriéru. Všechny detaily střechy (např. napojení izolace na plochu střechy) je nutné provést s naprostou precizností, což je důležité nejen pro správnou funkčnost vikýře ale i pro zamezení tepelných ztrát.

 • Podcenit nesmíme ani precizní oplechování úžlabí a stěn.

TYPY STŘEŠNÍCH VIKÝŘŮ

Zastřešení a boční stěny vikýře určují jeho tvar: 

 • Svislé boční stěny mají například vikýře sedlové, pultové či valbové

 • Šikmé boční náběhy mají například vikýře trapézové

 • Oblé náběhy na pultovou střechu mají například tzv. napoleonské klobouky

Nejznámější typy vikýřů

Pultový vikýř

Pultový vikýř  jea si nejčastěji výdaným typem vikýřů. Typické pro něj je to, žemá jednu střešní rovinu v menším sklonu, než je navržený sklon střechy, a svislé boční strany. Tento vikýř představuje snadnou cestu k rozšíření podkrovního obytného prostoru, aniž by bylo nutné budovat příliš náročnou dodatečnou konstrukci. Pro pultové vikýře je vhodná keramická, pálená krytina, betonové střešní tašky, ale také břidlice, štípaný šindel nebo eternit.

Sedlový vikýř

Pokud budeme hledat rozdíl mezi pultovým a sedlovým vikýřem, tak jen ve středové části. Sedlový vikýř je charakteristický tím, že střecha vikýře má tvar sedlové střechy. Boční stěny jsou svislé. Někteří klienti chtějí mít nižší sklon střechy. V tomto případě je třeba místo klasických krokví použít seříznuté fošny ve sklonu, který je požadován. Za předpokladu, že budeme chtít zachovat klasický spád střechy, nesmíme opomenout na zdárné vyřešení průniku vody dvou střech, jelikož mezi plochou střechy a střechy vikýře vzniká úžlabí. Doporučovaná krytiny pro sedlový vikýř je naprosto shodná, jako u pultového vikýře.

Valbový vikýř

Valbový vikýř má na konstrukci střechy provedenou takzvanou valbu či polovalbu. Vznikají tak dvě nároží, ze kterých odtéká voda po střešní rovině pryč.

VIKÝŘ a volba střešní krytiny

Střešní krytina na dodatečně realizovaném vikýři by měla vždy korespondovat s celou střechou, tzn. s jejím tvarem, sklonem a také druhem a barvou již použité střešní krytiny. Cílem je zajistit, aby vzhled střechy zůstal co nejvíce kompaktní.

Problematickým aspektem u vikýřů bývá výše sklonu, od které se následně odvíjí volba konkrétní střešní krytiny. Například u skládané krytiny je v závislosti na konkrétním výrobci nutné zvolit alespoň minimální bezpečný sklon, pro nějž lze tuto krytinu použít. V případě sklonů nižších než 12° je pak vhodné použít krytinu plechovou. 

 

Výhody a nevýhody střešních vikýřů? 

Výhody střešních vikýřů

 • Zvětšují využitelnou plochu podkroví.

 • Vertikální poloha okna je lepší pro údržbu, neboť umožňuje snazší přístup.

 • Okno ve vikýři lze na rozdíl od klasických střešních oken otevřít i za deště či za sněhu.

 • Kolmo osazená okna nabízejí větší výhled do okolí.

 • Polohováním vikýře k obvodovým stěnám objektu se dá vytvořit francouzské okno nebo střešní terasa.

 • Vikýř může být i architektonickým prvkem zajišťujícím jedinečnost stavby.

Nevýhody střešních vikýřů

 • Dodatečná výstavba konstrukce vikýře je komplikovaná a poměrně náročná na finance.

 • Za jistých podmínek je třeba zažádat o stavební povolení, jehož opatření není vždy jednoduché.

 • V naprosté většině případů si stavba vikýře žádá odborníka. Neodborná realizace s sebou nese značná rizika.

 

Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.