14.09.2022

Valbová a polovalbová střecha? Estetická a univerzální

konstrukce a krov u valbové a polovalbové střechy

Valbová a polovalbová střecha mají univerzální použití: v podstatě je lze použít pro většinu typů menších i větších rodinných domů. Hodí se do každého klimatického pásma. Oba dva typy střech působí esteticky a v kombinaci se skládanou krytinou propůjčují domu honosný vzhled. Velmi často se setkáváme s valbovou střechou u bungalovů, pergol či zastřešených stání pro automobily.

Classic STAR kaštanová

Valbová střecha

Valbovou střechu můžeme vlastně definovat jako jiný typ sedlové střechy, která má místo dvou štítů dvě valby (střešní roviny). Valbová střecha má tedy čtyři střešní plochy ohraničené na všech stranách okapem. Valbová střecha působí kompaktně a dává stavbě uzavřený výraz. Proto se nejčastěji s valbovými střechami setkáváme u samostatně stojících rodinných domů.

Classic STAR terracotta

Konstrukce valbové střechy

Pro nosnou konstrukci a volbu krytiny platí úplně stejné podmínky, jako pro sedlovou střechu. Prvním krokem, jaký typ konstrukce pro valbovou střechu zvolit, je stanovení jejího sklonu. Čím strmější střecha je, tím bude prostor v podkroví prostornější a pohodlnější pro bydlení. Ve skutečnosti valbová střecha není zrovna nejideálnější volbou pro obytné podkroví, protože je tvořena čtyřmi šikmými rovinami. Pro obytné podkroví je tak využitelný většinou jen střed půdy. Požadavky na výšku obytných místností se šikmými stropy zpracovává:

 • Vyhláška č. č. 268/2009 Sb., která říká, že minimální světlá výška obytných místností v rodinném domě musí být minimálně 2300 mm. Zároveň musí být nejmenší světlá výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti.
 • Norma ČSN 734031–5.2.2.11, která shodně říká, že která říká, že minimální světlá výška obytných místností v rodinném domě musí být minimálně 2300 a navíc definuje polovinu podlahové plochy, která je vymezena pomyslnou rovinou kolmou k rovině podlahy protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1300 mm.

Konstrukci valbové střechy lze řešit několikerými způsoby

Pozn.: je třeba se řídit pravidly pro pokrývání střech – užití bednění ve specifických případech vč. navržení správné osové vzdálenosti vazníků.

Classic STAR ebenově černá

Výhody valbové střechy

 • Velmi odolná střecha s vysokou stabilitou hlavně v oblastech s nárazovými větry.
 • Díky rozložení okapů dokáže valbová střecha lépe odvádět dešťovou vodu.
 • Využití půdních prostor spíše pro skladování.
 • Velké přesahy střechy kolem celého domu umožňují umístění chodníčků, skrytého osvětlení nebo případných nasávacích otvorů.

Neýhody valbové střechy

 • Vyšší cena – montáž valbového krovu je náročnější než u sedlové střechy, více dřeva i práce.
 • Stísněný prostor v podkroví, pokud nemá střecha dostatečný sklon.

Polovalbová střecha

Podobně jako u střechy valbové, jsou střešní plochy polovalbové střechy skloněné ke čtyřem stranám obvodu budovy, trojúhelníkové strany však nezabírají celou plochu, ale jen část, zčásti je vyzděn štít. Na stranách polovaleb má podkroví zděné štíty nebo se také používají dřevěné lomenice. Pokud opět použijeme příměr k sedlové střeše: sedlová střecha se vlastně seřízne na dvou protějších stranách. Tím se docílí odtoku vody na 4 strany. Liší se od střech valbových tím, že mají okap umístěný výše.

Reviva - cihlově červená

Konstrukce polovalbové střechy

Zaměříme-li se na štít, konstrukce má dvě odlišná řešení. Valbová střecha je novou střešní rovinou v místě původního štítu, a to v úrovni střešního pláště. Rovina je kolmá vzhledem ke zbylým střešním rovinám. Dvě strany střechy mají tvar lichoběžníku a zbylé tvar trojúhelníku. Vzniká zde pološtít, který má lichoběžníkový tvar, čímž se liší od valbové střechy.

Reviva - památkově červená

Krov polovalbové střechy

Základem konstrukce polovalbové střechy je vazný trám, který je umístěn nad horní plochou betonového stropu na podezdívce. Další prvkem krovu jsou kleštiny, které jsou ve spodní, střední a horní části krovu (svazují krokve, zabraňují propadnutí střechy a jsou uloženy na vaznicích). Soubor kleštin a sloupků, spodních vaznic (tzv. pozednic – trámy držící krokve) a středních vaznic (trámy, které drží kleštiny) jsou vnitřní částí krovu, které společně nesou šikmé části krovu, které nazýváme krokve. Na krokve se ukládá poslední část krovu, a to jsou střešní latě, na které přijde krytina.

Tegalit ebenově černá (nyní v prodeji Tegalit Protector PLUS) 

Sklon polovalbové střechy

Samozřejmě i v případě polovalbové střechy se sklon řídí normou ČSN 731901 Navrhování střech. Doporučený sklon se u polovalbové střechy pohybuje v rozmezí 35° - 45°. Tento sklon je totiž dost strmý na to, aby zajistil dostatečný a rychlý odvod vody a tající sněhové pokrývky ze střešního pláště. Při tomto sklonu je také možné obydlit podkrovní prostory.

Skladba polovalbové střechy

Polovalbová střecha umožňuje zobytnit půdu. Proto je vhodnou a doporučovanou skladbou buď dvouplášťová střecha (s jednou mezerou), anebo tříplášťová (s více mezerami nad a pod pojistnou hydroizolací). Dvouplášťová skladba střechy zajistí nejen odvod případné vlhkosti, ale omezuje tepelnou zátěž slunce v letních dnech.

Granát 13 - engoba měděná

Výhody polovalbové střechy

 • Jednoduchá montáž.
 • Nejedná se o nákladný typ střechy.
 • Díky svému tvaru umožňuje obytné podkroví.
 • Opticky snižuje výšku štítu.
 • Pod valbovou střechou je možné „odskočení“ střechy využít pro umístění balkonu nebo lodžie.

Smaragd - engoba antracitová 

Neýhody polovalbové střechy

 • Tesařsky náročnější a složitější konstrukce.
 • Větší náklady za vytápění. Střechu je nutné řádně odizolovat, aby nedocházelo k úniku tepla  ven v zimě a průniku tepla z venku v létě.
 • Pro vyřešení náročnějších detailů je třeba použít doplňkové tašky (tvarovky a hřebenáče).

Střešní krytiny pro valbové a polovalbové střechy

U obout typů střech máte na výběr z několika možností, jak střechu pokrýt. Samozřejmě při výběru krytiny je třeba se řídit obecnými pravidly viz článek o tom, jak vybrat střešní krytinu.

Pokrytí skládanou krytinou

Jde sice o dražší variantu, ale více méně bezúdržbovou. Pokud se týče střešních tašek, stačí pro jistotu střechu každý rok po zimě zkontrolovat. Ve většině případů, pokud byla použita kvalitní krytina a dodrženy pravidla pro správná pokrytí střechy, si majitel nemusí se střechou majitel dělat žádné starosti.

Měkké pokrytí

 • Šindele z asfaltu.
 • Došky.
 • Lepenka.

Shrnutí: proč si vybrat na svůj dům valbovou nebo polovalbovou střechu

Polovalbová i valbová střecha jsou architektonicky zajímavé a působí nepopsatelným až pohádkovým dojmem. Tyto typy střech jsou početně hojně zastoupené na českém venkově, ale jsou ideální i pro lokality s extrémními vlivy povětrnosti. Pokud se pro tuto střechu rozhodnete, zaručeně nebudete litovat.

Detail článku

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.