Řešení udržitelnosti

Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací přístích. Představuje zodpovědnost a solidaritu mezi různými generacemi a mezi různými společnstvími sdílejícími naší planetu.

Mezi principy udržitelného rozvoje mimo jiné patří:

  • produktivita a efektivita činností, které zároveň snižují spotřebu přírodních zdrojů a vznik odpadů
  • snížení dopravních nákladů
  • využití místních obnovitelných energetických zdrojů nezatěžující životní prostředí
  • navrhování staveb s ohledem na spotřebu energie a nároky na přírodní zdroje v celém cyklu od pořízení přes užívání až po odstranění a náhradu
  • udržitelná spotřeba zdrojů, např. nízká spotřeba tepla a vody z neobnovitelných zdrojů, trvanlivost výrobků a možnost recyklace stavebních materiálů
  • ochrana přírodních funkcí a biologických procesů, zachování jejich integrity a funkčnosti

Snažíme se, aby všechny komponenty střechy BMI BRAMAC byly vyrobeny v souladu s udržitelným rozvojem. BMI dodává optimální řešení pro každý projekt střechy, pro každý její detail. Ať už se jedná o izolaci střechy, odvodnění střešního pláště  či odolnost střechy vůči povětrnostním vlivům nebo estetiku. U výrobků značky BMI BRAMAC se můžete se opřít o  desetiletí zkušeností, technické znalosti a záruky, které nabízejí bezkonkurenční klid. Chceme, aby zákazníci byli se svou novou střechou spokojeni ve všech směrech. 

Volba střešního systému BMI BRAMAC může být vaším příspěvkem ke zlepšení životního prostředí právě díky těmto benefitům

Ekologická funkčnost střechy

 Snažíme se o co největší kvalitu našich výrobků, efektivitu našich systémů a co největší rozsah našich řešení. Ale ani ty nejlepší produkty  na světě nebudou fungovat tak, jak by měly, pokud nebudou správně nainstalovány. Uvědomujeme si důležitost partnerství s pokrývači  a pomáháme jim stát se nejlepšími ve svém oboru.

Naše specializované výzkumné týmy neustále zkoumají nové hranice v designu a funkčnosti střech. Naši odborníci vyvíjejí  produkty, systémy, řešení a služby. Neúnavně pracujeme na zlepšení pohodlí, hodnoty a udržitelnosti vaší střechy. Ve střechách vidíme nekonečný potenciál a stále hledáme nové způsoby, jak přidat další hodnotu, funci i  udržitelnost.

Příjemné klima v podkroví bez zvýšení nákladů za energii

Bramac COOL představuje unikátní složení střešního pláště. Účinně řeší problém, který znají všichni ti, kteří v horkých dnech pobývají v prostorech pod střechou. Přináší úspory za energii vynaloženou na klimatizaci a odvětrávání, protože horký vzduch do místnosti prostě nepustí. Naopak v zimních měsících přináší úspory za vytápění, neboť BramacTherm důkladně izoluje střešní plášť a nedochází k úniku tepla tepelnými mosty. Bramac COOL zahrnuje tři prvky, kterými jsou střešní tašky nové generace vyrobené technologiÍ STAR, reflexní fólie a nadkrokevní izolace BramacTherm.

Technologie STAR

Střešní taška vyrobená  technologií STAR (Classic STARTegalit STAR) je zcela vyjímečná. Zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u této tašky je aplikována vrstva vysoce probarveného mikrobetonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch. Speciální, do povrchu interované pigmenty odráží část infračerveného záření a tím omezují přehřívání střechy a podkroví.

Reflexní fólie a nadkrokevní tepelní izolace BramacTherm

Druhou složkou střešní skladby Bramac COOL je vysoce reflexní fólie, která také odráží infračervené záření. Můžete si vybrat z: difuzní fólie s pokovením funkční membrány TOP RU Resistant a nebo z fólie Comfort SEAL Resistant 255Společně se třetí složkou, kterou je nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm, tak účinně zabraňuje pronikání tepla do vnitřních prostor.

Lehká betonová taška - snadná práce,nízké náklady na přepravu

Vytvořili jsme model Classic AERLOX ULTRA, který  je o 30% lehčí než srovnatelné betonové tašky. Technologie vrýoby střešní tašky Classic AERLOX ULTRA kombinuje optimalizace tvaru tašky, použití velmi kvalitního cementu a speciálního kameniva. Tím je zajšitěno snížení hmotnosti tašky a přitom je zachována požadovaná pevnost. Samozřejmě i tento model splňuje normou požadované vlastnosti betonových tašek jako jsou  tvarová stálost, pevnost a mrazuvzdornost.

 

Úspory, které přináší Classic Aerlox: čas, náklady

Classic AERLOX ULTRA představuje ideální řešení pro rekonstrukce starších objektů, kde je nosnost krovu limitována. Aerlox dokáže průměrně zmenšit hmotnost střechy o 1500 kg na jeden rodinný dům. Navíc je k přpravě materiálu z výroby na stavbu potřeba méně nákladních vozů. Vůz který veze menší váhu  spotřebuji méně paliva.

Aerlox šetří čas a námahu při každé práci. Pro pokrývače je práce s tímto modelem lehčí a rychlejší.Opakovaná manipulace s taškami tolik nezatěžuje jejich svaly a klouby. Pokládka střechy je tak rychlejší, méně náročná na čas, námahu i prostředky

Dokonale hladký povrch

Úspora času i přepravních nákladů nejsou jediné benefity, které střešní taška Classic AERLOX ULTRA nabízí. Díky povrchové úpravě Protector PLUS je povrch tašky dokonale hladký. To zvyšuje odolnost krytiny před usazováním nečistot, mechů a lišejníků. Povrchová úprava Protector PLUS zajišťuje také dlouhodobou ochranu původní barevnosti krytiny.

Hospodaření s vodou


  

Udržitelná střecha pomáhá hospodařit s vodou

I přesto, že poslední dobou si na nedostatek srážek nemusíme stěžovat, je sucho dlouhodobým problémem. Udržitelný projekt domu by tedy měl myslet na zodpovědné nakládání s dešťovou vodou. Ta by neměla končit v kanalzacích, ale v sudech či retenčních nádržích, odkud ji majitel domu může dále využívat. Kvalitní okapové systémy jsou pro zachycení maximálního množství dešťové vody ideální. V nabídce značky BMI BRAMAC nalezneme dva okapové systémy StabiCor. Disponují dlouhou životností, odolné proti korozi s potřebou minimální údržby. 

Štíhlé zateplení přispívá k poklesu spotřeby tepla


Nová střecha se plánuje nejvýše dvakrát v životě, v rámci novostavby nebo rekonstrukce. Proto je důležité najít to správné rozhodnutí na dalších 30 let. Mimořádně dlůležitý faktor při plánování je tepelná ochrana, která rózhoduje o tom, jaké budou náklady na vytápění v následujících desetiletích. To se netýká jen běžných provozních nákladů, ale také hodnoty stavby z dlouhodobého hlediska.

  

Jak ušetřit náklady za vytápění

Střecha by měla odolávat po dlouhé roky nejrůznějším povětrnostním vlivům. Střešní krytina, ale také tepelná izolace musí být proto odolné vůči horku, zimě, bouři a vlhkosti.  Zvláštní pozoronost při návrhu a realizaci patří celkové skladbě střešního pláště z hlediska spolupůsobení různých funkčních vrstev. Velmi důležité je dodržení aktálních požadavků na tepelný odpor konstrukce, avšak stejně důležitý je i návrh střešní skladby bez nežádoucí kondenzace vodních par. Neboť jen střešní konstrukce, u nichž jsou optimálně splněny stavebně fyzikální požadavky na tepelnou ocrhanu a ochranu proti kondenzaci, zaručuje pohodu bydlení, nízké náklady na vytápění při trvalé funkčnosti. Mimo to má funkční tepelná izolace přínos k ochraně životního prostředí., neboť přispívá k poklesu spotřeby tepla na vytápění a tím k poklesu emisí CO2.

Ekologický materiál

Všechny tyto požadavky mohou být splněny kvalitním tepelným izolantem z polyuretanu (PUR/PIR) a nebo Resolu.  V zimě zajišťuje ochranu před chladem a výrazně omezuje úniky tepla z podkrovních místností (zateplení bez tepelných mostů). V letním horku nopak chrání podkroví proti přehřátí. V případě rekonstrukcí lze zateplení provést bez zásahu z interérové strany. Pod nadkrokevní izolaci BramacTherm není nutné použít bednění (úspora nákladů). Díky své malé teplené vodivosti umožňuje výrazné zeštíhlení zateplovací vrstvy. Výsledkem je dodatečný zisk obytného prostoru a možnost přiznání dřevěného krovu v interiéru jako estetického prvku.

Produkt BramacTherm je zařazen do dotačního programu Nová zelená úsporám.

Recyklovatelnost

Staebnictví je jedním z největších producentů odpadu. Opětovné využití materiálu nejen šetří přírodu, ale recyklace šetří omezené zdroje primárních nerostných surovin. 

 

RECYKLACE BETONOVÝCH TAŠEK

Betonové tašky jsou vyráběny z čistě přírodních materiálů: písku, cementu a vody a proto jsou tedy plně recyklovatelné. 

Pečlivě také přemýšlíme o tom, jak jsou naše produkty baleny, přepravovány a instalovány. Tím je sníženo riziko rozbití během dopravy i během pokládky. 

RECYKLACE KERAMICKÝCH TAŠEK

Také keramické tašky se vyrábějí z přírodních surovin a jsou plně recyklovatelné. Výrobní linky keramických tašek v Německu využívají ta nejkvalitnější naleziště jílovitých půd v Evropě. Jejich těžba působí samozřejmě na přírodu a živočichy. Proto se vytěžené lokality z více jak 30% již nevracejí do zemědělského fondu, ale stávají se útočišti pro chráněné druhy hmyzu, ptáků a obojživelníků. Některé z těchto lokací jsou prodávány za symbolickou cenu ekologickým organizacím např Organizaci na ochranu přírody a biodiverzity ( NABU).

Testování materiálů

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snížit náš dopad na planetu, je zajistit, aby naše střechy vydržely co nejdéle a v dobré kondici. Všechna řešení každého detailu šikmé střechy  jsou vystavena přísnému testování v našem specializovaném centru, které simuluje účinky každodenního počasí a extrémních podmínek. 

Než vůbec zvážíme uvedení našich produktů do výroby, musí nejprve projít řadou přísných testů, které simulují extrémní klimatické podmínky. Aby byly tyto testy co nejpřesnější, provozujeme síť meteorologických stanic v osmi zemích po celém světě. V kombinaci s průběžnými měřeními a meteorologickými záznamy a našimi vlastními zkušenostmi si  můžeme vytvořit úplný obrázek o vlivech, kterým bude střecha čelit v různých částech světa během své životnosti.

   

                                     testování tašek ve větrném tunelu                                                          test odolnosti tašek před působení sacího efektu větru

VÍTR A DÉŠŤ

Silný vítr a větrem poháněný déšť představují náročnou výzvu pro jakoukoli střešní konstrukci, zejména v místech ventilace, jako jsou  hřebenové a úžlabní spoje. Zařízení na simulaci sacího účinku větru umožnuje zjistit hranice odolnosti našich krytin vůči nadzvednutí větrem. Na základě tohoto testování se navrhují opatření na dodatečné přichytávání tašek pro různé větrné oblasti.Abychom zajistili, že vás střešní systém BMI BRAMAC udrží v bezpečí a suchu, testujeme naše výrobky v účelovém aerodynamickém tunelu. Toto špičkové zařízení simuluje rychlost větru od mírných podmínek až po silné vichřice. V tunelu lze kalibrovat sklon střechy, větrem hnaný déšť, množství padající vody a současně se zkoumá průsak vody přes střešní plochu. Provádějí se i další testy, které simulují silné krupobití, abychom posoudili, jak dobře  náš střešní systém obstojí i v těch nejdrsnějších podmínkách. Testování ve větrném tunelu umožňuje důkladně prozkoumat odolnost našich produktů. 

Dlouhá životnost

Kromě testování přirozených vlivů je také důležité, aby řešení střešních detailů bylo dostatečně odolné a vydrželo manipulaci na typickém  pracovišti. Proto se provádějí také testy pokládky. Díky tomu jsou naše výrobky bezpečné a snadno se instalují. Pro podporu montáže nabízíme také specializované školicí programy. Část odbornosti dodavatele spočívá v porozumění tradičním technikám a jejich maximálním využití. S vývojem nových  produktů a procesů je také stejně důležité, abychom se vyrovnali s výhodami, které mohou přinést. BMI poskytuje plnou technickou podporu a a školící programy pro všechna řešení detailů, abyste z vaší střechy dostali to nejlepší.

SLUNEČNÍ OCHRANA

Střechy jsou vystaveny slunečnímu záření a s ním i UV záření po celý den. Naše zrychlené UV testy simulují desítky let expozice během několika týdnů a ověřují  životnost našich řešení. Odolnost komponentů jsou testovány vůči UV záření jak při plusových, tak při mínusových teplotách.

ZMRAZOVÁNÍ A ROZMRAZOVÁNÍ, TEPELNÝ ŠOK

Vystavení mrazu a tání nebo rychlým změnám teploty může způsobit zatékání do  střechy. Naše produkty testujeme v extrémních mrazech: Znovu a znovu je vystavujeme tepelnému šoku, abychom zajistili vynikající odolnost.

KYSELÝ DÉŠŤ

Kyselost deště ve městech a obcích může snížit životnost střešních povrchů. Naše řešení vystavujeme nejhorším přirozeně se  vyskytujícím úrovním kyselosti, kterým mohou čelit.

 

  

                               test odolnosti tašek proti působení tepla                                         působení UV záření na tašky při plusových a mínusových teplotách

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.