jak získat záruku  

   

1.Stahněte si formulář pro získání záruky - registrace střechy Bramac pro poskytnutí záruky. Formulář také můžete naleznout jako součást prospektu Záruka Bramac.

2.Formulář vyplňte a zašlete na adr: Bramac střešní systémy, spol. s r.o., Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9

3. Po obdržení formuláře bude střecha u nás zaregistrována. Pokud jste splnili podmínky pro udělení záruky, bude Vám záruční list odeslán poštou.

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZÁRUKY

Poskytnutí záruky na kvalitu a mrazuvzdornost platí pouze v případě, že:

1) na střeše byly použity výhradně střešní tašky Bramac a je zde zajištěno dostatečné odvětrání - tzn. minimálně 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy

2) při zhotovení střechy musí být současně dodrženy všechny související platné zákony a normy (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 137/1998 Sb., ČSN 73 1901:1999, ČSN 73 0540-2:2002, ČSN 73 3610:1987 ve znění pozdějších úprava doplňků), všeobecně platné technické předpisy, pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (12/2000 ve znění pozdějších úprav a doplňků) a technické podklady společnosti Bramac (8/2010 ve znění pozdějších úprav a doplňků). V případě rozporu mezi technickými podklady společnosti Bramac a pravidly pro navrhování a provádění střech mají přednost technické podklady společnosti Bramac, v ostatních případech rozdílů podmínek platí nejpřísněji stanovené podmínky

3) záruka poskytnutá společností Bramac se vztahuje na střechy nemovitostí nacházejících se na území České republiky

Další informace o podmínkách pro poskytnutí záruky na 30 let na kvalitu a mrazuvzdornost betonových střešních tašek naleznete v Záručních listech pro betonové a keramické tašky

Bramac nenabízí jen střešní tašky, ale také další střešní komponenty (nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm, solární systémy, okapy a další střešní doplňky), které dohromady vytvářejí  kompletní inteligentní střešní systém, jehož jednotlivé systémové díly do sebe přesně zapadají. I na tento doplňkový program poskytujeme záruku v podobě záruky na funkčnost střešního systému. Více podrobností naleznete v letáku Záruka na funkčnost střešního systému.

30 let záruka - betonové taškY

30 LET ZÁRUKA - KERAMICKÉ TAŠKY

Záruka 15 let na funkčnost střešního systému Bramac

ZÁRUKA 10 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC

Firma Bramac nabízí na českém trhu nejen vysoce kvalitní tašky, ale i vlastní střešní komponenty (nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm, solární systémy, okapy a další střešní doplňky), které dohromady vytvářejí kompletní inteligentní střešní systém, jehož jednotlivé systémové díly do sebe přesně zapadají. Jednotlivé díly jsou důležité nejen pro správnou pokládku tašek, ale i pro bezchybnou funkci celé střechy.

Pokud se rozhodnete pro to nejlepší, co máme v nabídce střešního příslušenství, bude cena sice o něco vyšší, zato si ale klid a jistotu můžete užívat celých 15 let. Pokud vám stačí pouze 10 let záruky, můžete si vybrat z několika nových střešních prvků, které můžete pořídit za velmí výhodnou cenu. V případě, že si pořídíte jen jeden z prvků se zárukou deset let, máte záruku na celý střešní systém 10 let. Při pořízení všech prvků ze skupiny 15leté záruky dostanete na funkčnost střešního systému Bramac plnou záruku 15 let.

Podrobné informace najdete v letáku: Záruka na funkčnost střešního systému Bramac, který zároveň obsahuje Registraci střechy BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk.

V případě uplatnění záruky firma Bramac garantuje:

V PŘÍPADĚ PLNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY PO DOBU 15 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU SPOLEČNOST BRAMAC GARANTUJE:

1) bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek  úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC

2) úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC

3) v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost Bramac právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

V PŘÍPADĚ PLNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY PO DOBU 10 LET NA FUNKČNOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU SPOLEČNOST BRAMAC GARANTUJE:

1) bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek  úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC

2) v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost Bramac právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

Podrobnější informace naleznete v letáku Záruka na funkčnost střešního systému

Záruka 15 let na solární kolektory

Společnost Bramac střešní systémy poskytuje na solární kolektor Bramac záruku po dobu 10 let.

V případě použití kompletního střešního systému Bramac a získání záruky na funkčnost střešního systému je tato záruka 15 let. To znamená, že na střeše byly použity výhradně střešní tašky Bramac a povinné prvky Střešního systému Bramac, ze kterých jsou zhotoveny detaily střechy (difuzně otevřené fólie, hřeben a nároží, průchody střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, prvky pro chůzi po střeše, prosvětlení, odvětrání okapní hrany, upevnění hromosvodu). Specifikace povinných prvků je závazně uvedena v letáku Záruka na funkčnost střešního systému Bramac.

Záruka poskytnutá na solární kolektor Bramac se vztahuje výlučně na solární kolektory osazené do střech nemovitostí nacházejících se na území České republiky.

Při montáži solárního kolektoru musí být současně dodrženy: všechny související platné zákony a normy, především Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 26/2009 Sb., ČSN EN1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4, ČSN EN 12975-1 A1:2011, ČSN EN 12 976-1:2006 ve znění pozdějších úprav a doplňků. Dále pak všeobecně platné technické předpisy, montážní návod přiložený k solárnímu kolektoru Bramac a technické podklady společnosti Bramac ve znění pozdějších úprav a doplňků. Vysokou kvalitu solárních kolektorů Bramac zaručuje certifikační značka vystavená Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Bližší informace najdete v materiálech ke stažení

 

nenašli jste, co jste hledali?

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
-->