jak získat záruku  

   

1.Stahněte si formulář pro získání záruky - registrace střechy BMI BRAMAC pro poskytnutí záruky. Formulář také můžete naleznout jako součást prospektu Záruka BMI BRAMAC.

2.Formulář vyplňte a zašlete na adr: BRAMAC střešní systémy, spol. s r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9 - Prosek

3. Po obdržení formuláře bude střecha u nás zaregistrována. Pokud jste splnili podmínky pro udělení záruky, bude Vám záruční list odeslán poštou.

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZÁRUKY BMI BRAMAC

Poskytnutí záruky na kvalitu a mrazuvzdornost platí pouze v případě, že:

1) na střeše byly použity výhradně střešní tašky BRAMAC a je zde zajištěno dostatečné odvětrání - tzn. minimálně 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m2 plochy střechy

2) při zhotovení střechy musí být současně dodrženy všechny související platné zákony a normy (vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 137/1998 Sb., ČSN 73 1901:1999, ČSN 73 0540-2:2002, ČSN 73 3610:1987 ve znění pozdějších úprava doplňků), všeobecně platné technické předpisy, pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů ČR (12/2000 ve znění pozdějších úprav a doplňků) a technické podklady společnosti BRAMAC (8/2010 ve znění pozdějších úprav a doplňků). V případě rozporu mezi technickými podklady společnosti Bramac a pravidly pro navrhování a provádění střech mají přednost technické podklady společnosti BRAMAC, v ostatních případech rozdílů podmínek platí nejpřísněji stanovené podmínky

3) záruka poskytnutá společností BRAMAC se vztahuje na střechy nemovitostí nacházejících se na území České republiky

Další informace o podmínkách pro poskytnutí záruky na 30 let na kvalitu a mrazuvzdornost betonových střešních tašek naleznete v Záručních listech pro betonové a keramické tašky

BRAMAC nenabízí jen střešní tašky, ale také další střešní komponenty (nadkrokevní tepelnou izolaci BramacTherm, solární systémy, okapy a další střešní doplňky), které dohromady vytvářejí  kompletní inteligentní střešní systém, jehož jednotlivé systémové díly do sebe přesně zapadají. I na tento doplňkový program poskytujeme záruku v podobě záruky na funkčnost střešního systému. Více podrobností naleznete v letáku Záruka na funkčnost střešního systému.

30 let záruka - betonové taškY

30 LET ZÁRUKA - KERAMICKÉ TAŠKY

Záruka 15 let na solární kolektory

Společnost BRAMAC střešní systémy spol. s r.o. poskytuje na solární kolektor BSK PRO záruku po dobu 10 let.

V případě použití kompletního střešního systému BMI BRAMAC a získání záruky na funkčnost střešního systému je tato záruka 15 let. To znamená, že na střeše byly použity výhradně střešní tašky BRAMAC a povinné prvky Střešního systému BMI BRAMAC, ze kterých jsou zhotoveny detaily střechy (difuzně otevřené fólie, hřeben a nároží, průchody střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, prvky pro chůzi po střeše, prosvětlení, odvětrání okapní hrany, upevnění hromosvodu). Specifikace povinných prvků je závazně uvedena v letáku Záruka na funkčnost střešního systému BMI BRAMAC.

Záruka poskytnutá na solární kolektor BSK PRO se vztahuje výlučně na solární kolektory osazené do střech nemovitostí nacházejících se na území České republiky.

Při montáži solárního kolektoru musí být současně dodrženy: všechny související platné zákony a normy, především Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj 26/2009 Sb., ČSN EN1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4, ČSN EN 12975-1 A1:2011, ČSN EN 12 976-1:2006 ve znění pozdějších úprav a doplňků. Dále pak všeobecně platné technické předpisy, montážní návod přiložený k solárnímu kolektoru BSK PRO a technické podklady společnosti BRAMAC ve znění pozdějších úprav a doplňků. Vysokou kvalitu solárních kolektorů BSK PRO zaručuje certifikační značka vystavená Výzkumným ústavem pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.

Bližší informace najdete v materiálech ke stažení

 

Potřebujete poradit? Zeptejte se nás

Napište nám, s čím Vám můžeme pomoci, přidejte Vaše PSČ, a ozve se Vám náš odborník přímo z Vaší lokality, se kterým můžete řešit vše potřebné.

bmi group

Napište nám

Nebo si nechte vypracovat návrh ceny

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů.
-->